Zasiłek przedemerytalny 2021- komu przysługuje? Wiek to niejedyny warunek

Zasiłek przedemerytalny 2021 - informacje. Jak się okazuje, ta forma wsparcia nie przysługuje każdemu. Co zrobić, aby otrzymać zasiłek emerytalny? Należy między innymi być w odpowiednim wieku. Poznaj pozostałe warunki.

Na zasiłek przedemerytalny mogą liczyć osoby, które straciły pracę z przyczyn niezależnych. Wiek tych osób jest za niski, aby pobierać emeryturę, dlatego przysługuje im ten rodzaj wsparcia. Utrata zatrudnienia to niejedyny warunek. Pod uwagę brane są takie czynniki jak wiek, lata spędzone w pracy oraz płeć. Co jeszcze warto wiedzieć o zasiłku przedemerytalnym? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek przedemerytalny 2021 - kto otrzyma pomoc?

O zasiłek przedemerytalny może ubiegać się kobieta, która ukończyła 56 lat i zarazem ma staż pracy wynoszący 20 lat. Mężczyzna z kolei powinien ukończyć 61. rok życia, a jego staż musi wynosić 25 lat. Zasiłek przedemerytalny ma na celu pomóc osobom, które ze względu na wiek nie mogą dalej pracować. W celu otrzymania tego rodzaju wsparcia warto zapoznać się z poniższymi warunkami:

  • były pracownik musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna musi przez minimum i 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych
  • były pracownik nie mógł odmówić bez uzasadnionej przyczyny oferty pracy w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub przyjęcia oferty stałej pracy, pracy zarobkowej czy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
  • w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych były pracownik poczynił kroki, aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Zasiłek przedemerytalny 2021 - poznaj jego wysokość

Ten rodzaj wsparcia wynosi od 1 marca 2021 r. 1262,34 zł brutto, czyli 1075,73 zł netto. Wysokość zasiłku przedemerytalnego zmienia się każdego roku. Podlega on okresowej waloryzacji. Zgodnie z prognozą, w marcu wzrośnie o 50,37 zł brutto.

Więcej o: