Dodatki do emerytury 2021. Na jakie wsparcie mogą liczyć emeryci? Nie wszyscy dostaną pieniądze

Na jakie dodatki do emerytury mogą liczyć emeryci w 2021? Okazuje się, że wiele z nich budzi spore kontrowersje społeczeństwa. Sprawdź, jaka forma wsparcia przysługuje twojej sytuacji i jakie warunki będziesz musiała spełnić.

Na jakie dodatki do emerytury mogą w tym roku liczyć seniorzy? Wysokość świadczeń, sposoby ich obliczania, dodatki, ekwiwalenty i waloryzacje wciąż budzą w społeczeństwie spore kontrowersje. Od 1 marca 2021 minimalna emerytura wzrosła o 50,88 złotych, co ostatecznie doprowadziło do wzrostu jej wartości do 1250,88 złotych brutto. Tym samym wzrosły także wysokości dodatków, które przyznaje ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. Zdobycie dodatków wymaga jednak spełniania odpowiednich warunków, a część z nich musi być udowodniona przez zaświadczenia, które zwykle mają określoną wysokość. Można ją sprawdzić na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń społecznych. Na jakie dodatki do emerytury mogą liczyć w tym roku seniorzy?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Dodatki do emerytury 2021. Dodatek pielęgnacyjny

Świadczenie zwane dodatkiem pielęgnacyjnym mogą otrzymać wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania. Mamy w tym dwie opcje. Pierwsza nie wymaga składania odpowiednich wniosków, a dodatek przysługuje z urzędu. Przy drugiej, która określana jest jako całkowita niezdolność do codziennego funkcjonowania, niezbędne okaże się zaświadczenie o stanie zdrowia, które dołącza się do wniosku. Dodatek pielęgnacyjny wynosi aktualnie 239,66 złotych.

Dodatki do emerytury 2021. 13 i 14 emerytura

13 i 14 emerytura to dodatek, który ma uzupełniać podstawowe świadczenia otrzymywane przez emerytów. Ich wysokość jest równa wysokości aktualnej najniższej emerytury. 13 emeryturę otrzymują wszyscy emeryci, bez względu na wysokość dochodów. 14 emerytura przysługuje jedynie tym, których emerytura nie przekracza 2400 złotych brutto. Wypłaca się ją tylko raz, tylko w tym roku. Więcej przeczytacie o niej w artykule: 14. emerytura 2021- kiedy wypłata świadczenia? Seniorzy muszą jeszcze trochę poczekać.

Seniorzy 500 plus dla emerytów. Pełna kwota świadczenia nie dla wszystkich seniorów

Dodatki do emerytury. Na jakie dodatkowe wsparcie mogą liczyć emeryci w 2021.

Oprócz powyższych dodatków będą obowiązywały także wsparcia:

  • dla kombatantów i ich bliskich
  • dla emerytowanych nauczycieli
  • za uszczerbek na zdrowiu i przymusową pracę
  • dla deportowanych i represjonowanych
  • ryczałt energetyczny
Więcej o: