Umowa zlecenie a emerytura: Decyduje rodzaj zatrudnienia i obowiązki pracodawcy

Emerytura to świadczenie które otrzymują pracownicy, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Oznacza to, że liczy się rodzaj zatrudnienia, ale czy tylko? Umowa o pracę, ale i umowa zlecenie może wliczać się do emerytury. Pracodawca musi jedynie dopilnować odpowiednich obowiązków.

Zależność między umową zlecenie a emeryturą od lat budzi niepokój osób wykonujących pracę na tym rodzaju umowy. Umowa o pracę bowiem, kojarzy się z pełnym ubezpieczeniem, a co za tym idzie również składkami emerytalnymi. Okazuje się, że umowa zlecenie może wliczać się do emerytury, ale nie zawsze tak jest. Wszystko zależy od pracodawcy i ustaleń które zostaną uwzględnione w zapisie umowy zlecenie. Warto dokładnie czytać dokumenty przed ich podpisaniem, aby nie niepokoić się o swoją przyszłość. Pracodawcy należy również przypominać o obowiązkowych składkach, aby nie zaniedbał obowiązków względem pracownika. Jakie są prawa osoby zatrudnionej na umowie zlecenie względem emerytury? 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Umowa zlecenie a emerytura: czym różnią się obie formy zatrudnienia?

Różnica w umowie zlecenie i umowie o pracę, która budzi najwięcej kontrowersji, to oczywiście ubezpieczenie. Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenie i nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli pracownik jest jednak zatrudniony jednocześnie na umowie o pracę i o dzieło, pracodawca ma obowiązek opłacić składki. W przypadku wyłącznie umowy zlecenie, zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie. To oznacza, że zatrudniony musi sam zawnioskować o objęcie chorobowym, a zasiłek chorobowy przysługuje mu po okresie wyczekiwania i jest pobierany z wynagrodzenia brutto. Pracownik zatrudniony na umowie o pracę podlega składkom i jego praca jest automatycznie jest wliczana do emerytury. Ta niewielka różnica może mieć bardzo duże znaczenie w przypadku zaniechania.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? To zależy

Podstawową różnicą między umową zlecenie, a umową o pracę jest również to, że Kodeks Pracy nie obowiązuje w przypadku umowy zlecenie, gdyż jest to umowa cywilnoprawna. Aby ustalić, czy ta forma zatrudnienia wlicza się do emerytury, trzeba przeanalizować wpływ umowy zlecenie na wysokość emerytury oraz staż pracy, który uprawnia do przejścia na emeryturę. Dodatkowo, wszelkie składki zapłacone podczas pracy na umowie zlecenie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości emerytury. Inaczej wygląda to w przypadku stażu pracy. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, nieregulowaną przepisami Kodeksu Pracy, a więc czas pracy na umowie zlecenie nie wlicza się do stażu pracy. Ten rodzaj stażu należy osiągnąć, by móc przejść na emeryturę. Umowa zlecenie wlicza się do emerytury jedynie dzięki składkom. Czas umowy zlecenie nie wlicza się jako staż pracy potrzebny do przejścia na emeryturę.

Czy opłacanie składek w przypadku umowy zlecenie jest obowiązkowe?

Warto pamiętać, że nawet przy umowie zlecenie obowiązkowe jest opłacanie wszystkich składek ZUS, w tym składki emerytalnej. Niestety nie wszyscy pracodawcy pamiętają o tym obowiązku. Opłacanie składek emerytalnych nie jest konieczne tylko w jednym przypadku, jeśli miesięczny przychód zleceniobiorcy w przeliczeniu na miesiąc jest niższy od ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z tego powodu część zleceniodawców decyduje się na mniejszy wykaz godzin, który znajduje się na umowie. Trzeba bardzo uważać, aby nie pozwolić na oszustwo, które może skutkować brakiem opłaconych składek. 

Więcej o: