Emerytura po mężu nie zawsze się opłaca. "Dlaczego mamy wybór tylko jednego dochodu?"

Jeśli w małżeństwie emerytów jedno umiera, drugie może przejąć po nim świadczenie. Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna, przyznawana jest jednak na pewnych warunkach i niestety nie każdej wdowie czy wdowcowi będzie się opłacać. Komu należy się emerytura po mężu?

Tzw. emerytura po mężu przysługuje zarówno wdowie, jak i wdowcowi, ale również dzieciom, wnukom lub rodzicom zmarłego. Emerytura po mężu to potoczna nazwa renty rodzinnej. Wzięła się stąd, że o przejęcie emerytury po zmarłym współmałżonku najczęściej ubiegają się kobiety, głównie dlatego, że mężczyźni z reguły w czasie pracy otrzymywali wyższe wynagrodzenie, a także pracowali dłużej, a więc zgromadzili większe środki ze składek.

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Emerytura po mężu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę rodzinną?

Renta rodzinna może zostać przyznana w przypadku śmierci osoby, która pobierała świadczenie emerytalne lub jeśli zmarły był beneficjentem renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? Wdowa otrzymuje prawo do świadczenia po mężu, jeśli spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat;
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy;
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym;
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Emerytura po mężu. Wdowa nie otrzyma pełnej emerytury męża

Renta rodzinna nie jest wypłacana w wysokości 100 proc. emerytury przysługującej zmarłemu. W zależności od tego ilu osobom przysługuje, stosuje się różne stawki: 

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Warto też wiedzieć, że jeśli emeryturę po mężu pobiera więcej niż jedna osoba, to kwota świadczenia jest dzielona na tyle części, ilu osobom przysługuje renta. 

Emerytura po mężu. Czy trzeba zrezygnować z własnej emerytury? 

Nie można łączyć pobierania renty rodzinnej ze swoją rentą lub emeryturą. Jeżeli kobieta chce pobierać emeryturę po mężu, musi zrezygnować z dalszego otrzymywania własnej emerytury. Warto więc dobrze policzyć, czy przejście na rentę rodzinną będzie się opłacać. Może się jednak okazać, że 85 proc. świadczenia po mężu będzie mniejszą kwotą niż wypracowana przez wdowę emerytura. 

Jak twierdzą nasi internauci, tak nie powinno być. Na facebookowym profilu kobieta.gazeta.pl wiele osób stwierdziło, że wdowa lub wdowiec powinien otrzymywać swoje świadczenie i chociaż część świadczenia po zmarłym współmałżonku.

Powinno się brać swoją emeryturę i dziedziczyć połowę emerytury po zmarłym małżonku! Tak jest np. w Niemczech. Dlaczego mają przepadać składki tak długo odkładane, dlaczego mamy wybór tylko jednego dochodu? TO ZWYKŁE ZŁODZIEJSTWO
Moje składki za 37 lat pracy zagrabiło państwo!
Więcej o: