Bezwarunkowy Dochód Podstawowy od kiedy w Polsce? 12 tysięcy dla każdego obywatela budzi kontrowersje

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Od kiedy zacznie funkcjonować w Polsce? Kwestii do przemyślenia jest wiele. Tymczasem mało kto wie, z czym tak naprawdę możemy mieć do czynienia. Jaka jest geneza pomysłu Państwowego Instytutu Ekonomicznego?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to świadczenie w wysokości 1200 złotych dla każdej osoby dorosłej i 600 złotych dla każdego dziecka. Celem wprowadzenia go w życie jest wyrównanie wszelkich społecznych nierówności, a jego wypłata wiązałaby się ze wzrostem podatków i rezygnacją z innych świadczeń socjalnych.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – nazywany jest również Bezwarunkowym Dochodem Gwarantowanym lub obywatelskim. W ten sposób określa się świadczenie pieniężne, jakie mogłoby być wypłacane przez państwo każdemu obywatelowi niezależnie od wykonywania przez niego pracy, wysokości dochodu czy poziomu zamożności – głosi raport Państwowego Instytutu Ekonomicznego.
Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy od kiedy w Polsce? Na czym ma polegać nowe świadczenie?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy jak do tej pory był częścią utopijnego świata Thomasa Mora. Dziś Państwowy Instytut Ekonomiczny proponuje nam wprowadzenie go w rzeczywistość. Póki co jest to jedynie inicjatywa, pomysł, nad którym należałoby się zastanowić. Sama idea skupia się na gwarancji otrzymania od Państwa środków na życie, które należałyby się nam bezwarunkowo. Świadczenie miałoby obowiązywać bez względu na sytuację finansową, pracę czy pozycję społeczną, jego wysokość byłaby równa 1200 złotych na każdą osobę dorosłą i 600 złotych na każde dziecko.

Taki dochód gwarantowany z jednej strony dawałby pieniądze na przeżycie, z drugiej strony w pewien sposób inspirowałby, zachęcałby do szukania dodatkowych możliwości pracy i znalezienia płacy. Taki dochód gwarantowany, w wysokości płacy minimalnej, powinien być naszym zdaniem wypłacany do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego - mówił w rozmowie ze Studiem Biznes Michał Kobosko, wiceprezes Polski 2050. 

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Czy wprowadzenie świadczenia jest możliwe?

Aktualnie Bezwarunkowy Dochód Podstawowy rozpoczął swoje funkcjonowanie u naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy wprowadzili go w życie na zasadzie eksperymentu, obejmując wsparciem finansowym 122 losowo wybrane osoby. Każda z nich przez trzy lata będzie otrzymywała co miesiąc 1200 euro lub 600 euro, które pochodzą z kieszeni prywatnych darczyńców. W ten sposób państwo chce sprawdzić, jak zmienią się zachowania obywateli przy gwarancji otrzymania podstawowych środków na życie.

Czy wprowadzenie podobnych działań w Polsce ma rację bytu? Kwestii do przemyślenia jest wiele

Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków – zauważają sami pomysłodawcy.
Więcej o: