Emerytura pomostowa nie dla wszystkich. Tylko nieliczni mogą uzyskać to świadczenie

19 grudnia 2008 roku zatwierdzono ustawę o emeryturze pomostowej. To szczególny rodzaj świadczenia, o który mogą ubiegać się tylko nieliczni. Komu przysługuje emerytura pomostowa i jakie warunki należy spełnić? Dzięki niej możesz zakończyć pracę nawet o 10 lat wcześniej.

Emerytura pomostowa, to nazwa specjalnego świadczenia, o które mogą ubiegać się pracownicy. Oznacza to, że w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przydzielenia świadczenia emerytalnego osobom, które nie osiągnęły jeszcze odpowiedniego progu wiekowego. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku mówiąca o emeryturach pomostowych daje prawo składania wniosków o takie świadczenie. Otrzymają je jednak tylko nieliczni. Znaczenie ma m.in rodzaj wykonywanej pracy oraz rodzaj zawartej umowy. 

Zobacz wideo PiS zaproponuje emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł? Kuczyński: Coś tu nie gra

Emerytura pomostowa dla kogo? Tylko nieliczni otrzymają świadczenia

Emerytura pomostowa, czyli wcześniejsza emerytura przysługuje wyłącznie osobom, które wykonywały pracę w trudnych warunkach. Takim mianem jest określana praca tzw. wysokiego ryzyka. Jest to szczególnie uprawniona grupa osób, które m.in:

 • wykonywały pracę na statkach żeglugi powietrznej w szczególnym charakterze 
 • wykonywały pracę w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz tych portów w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
 • wykonywały pracę w hutnictwie w szczególnych warunkach
 • wykonywały pracę nurka, kesoniarza, rybaka morskiego lub prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest i robotach rozbiórkowych związanych z ich usuwaniem

Łącznie zawodów uprawnionych jest pięćdziesiąt jeden. 

Ponowne przeliczenie emerytury 2021. Czym jest kapitał początkowy? (zdjęcie ilustracyjne) Przeliczenie emerytury w związku z covid 19: Przewidywana podwyżka świadczenia

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać emeryturę pomostową?

Nie tylko zawód ma wpływ na możliwość otrzymania emerytury pomostowej. Okazuje się, że liczy się też wiek i lata przepracowane na danym stanowisku. Podsumowując, o emeryturę pomostową mogą ubiegać się osoby, które:

 • urodziły się po dniu 31 grudnia 1948 r.
 • osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn
 • mają okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat
 • przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub pracę w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
 • mają okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2020 r. poz. 53), wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn
 • po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych

Wygrana Loteria szczepionkowa - wyniki losowania 18.08.2021. Te osoby wygrały 50 tys. zł

Jak złożyć wniosek o emeryturę pomostową? Należy pamiętać o odpowiednich dokumentach

Wniosek tak jak i inne dokumenty można złożyć obecnie za pośrednictwem platformy internetowej ZUS, czyli portalu PUE. Obowiązkowe jest posiadanie tzw. profilu zaufanego. Dla osób, które z przyczyn niezależnych nie chcą składać wniosku przez Internet, istnieje możliwość złożenia dokumentów w placówce ZUS. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:

 • wniosek o emeryturę pomostową
 • zaświadczenia o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • jeśli jeszcze nie ustalono pracownikowi kapitału początkowego - świadectwa pracy
 • dokument potwierdzający, że rozwiązano ostatni stosunek pracy

Po skompletowaniu powyższych dokumentów pracownik może uzyskać wcześniejszą emeryturę nawet 10, lub 15 lat przed nastaniem wieku emerytalnego.

Więcej o: