Emerytura pomostowa nie dla wszystkich. Tylko nieliczni mogą uzyskać to świadczenie

19 grudnia 2008 roku zatwierdzono ustawę o emeryturze pomostowej. To szczególny rodzaj świadczenia, o który mogą ubiegać się tylko nieliczni. Komu przysługuje emerytura pomostowa i jakie warunki należy spełnić? Dzięki niej możesz zakończyć pracę nawet o 10 lat wcześniej.

Emerytura pomostowa, to nazwa specjalnego świadczenia, o które mogą ubiegać się pracownicy. Oznacza to, że w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przydzielenia świadczenia emerytalnego osobom, które nie osiągnęły jeszcze odpowiedniego progu wiekowego. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku mówiąca o emeryturach pomostowych daje prawo składania wniosków o takie świadczenie. Otrzymają je jednak tylko nieliczni. Znaczenie ma m.in rodzaj wykonywanej pracy oraz rodzaj zawartej umowy

Zobacz wideo PiS zaproponuje emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł? Kuczyński: Coś tu nie gra

Emerytura pomostowa dla kogo? Tylko nieliczni otrzymają świadczenia

Emerytura pomostowa, czyli wcześniejsza emerytura przysługuje wyłącznie osobom, które wykonywały pracę w trudnych warunkach. Takim mianem jest określana praca tzw. wysokiego ryzyka. Jest to szczególnie uprawniona grupa osób, które m.in:

 • wykonywały pracę na statkach żeglugi powietrznej w szczególnym charakterze 
 • wykonywały pracę w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz tych portów w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
 • wykonywały pracę w hutnictwie w szczególnych warunkach
 • wykonywały pracę nurka, kesoniarza, rybaka morskiego lub prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest i robotach rozbiórkowych związanych z ich usuwaniem

Łącznie zawodów uprawnionych jest pięćdziesiąt jeden. 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać emeryturę pomostową?

Nie tylko zawód ma wpływ na możliwość otrzymania emerytury pomostowej. Okazuje się, że liczy się też wiek i lata przepracowane na danym stanowisku. Podsumowując, o emeryturę pomostową mogą ubiegać się osoby, które:

 • urodziły się po dniu 31 grudnia 1948 r.
 • osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn
 • mają okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat
 • przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub pracę w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
 • mają okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2020 r. poz. 53), wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn
 • po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych

Jak złożyć wniosek o emeryturę pomostową? Należy pamiętać o odpowiednich dokumentach

Wniosek tak jak i inne dokumenty można złożyć obecnie za pośrednictwem platformy internetowej ZUS, czyli portalu PUE. Obowiązkowe jest posiadanie tzw. profilu zaufanego. Dla osób, które z przyczyn niezależnych nie chcą składać wniosku przez Internet, istnieje możliwość złożenia dokumentów w placówce ZUS. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:

 • wniosek o emeryturę pomostową
 • zaświadczenia o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • jeśli jeszcze nie ustalono pracownikowi kapitału początkowego - świadectwa pracy
 • dokument potwierdzający, że rozwiązano ostatni stosunek pracy

Po skompletowaniu powyższych dokumentów pracownik może uzyskać wcześniejszą emeryturę nawet 10, lub 15 lat przed nastaniem wieku emerytalnego.

Więcej o: