Narodowy spis powszechny do kiedy: To ostatni moment na uzupełnienie dokumentów

Narodowy spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Rozporządzenie dotyczy wszystkich obywateli kraju, a uzupełnienie dokumentów możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej. Brak wypełnionej ankiety skutkuje konsekwencjami. Kiedy mija ostateczny termin?

Narodowy spis powszechny jak podaje PWN jest to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Jak czytamy na oficjalnej stronie spis.gov.pl, spis ma na celu "konstruowanie operatów losowania dla reprezentacyjnych badań społecznych, dlatego też tak ważne jest posiadanie przez GUS aktualnego operatu (wykazu mieszkań i budynków), będącego podstawą do losowania prób do badań przeprowadzanych w okresach między spisowych. Dodatkowo, prowadzone przez statystykę publiczną coroczne badania bilansowe weryfikowane są wynikami spisów." Oznacza to, że Narodowy spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021 obowiązuje każdego obywatela kraju. Czas, w którym należy wypełnić dokumenty jest jednak ograniczony. Do kiedy możemy się spisać? To już ostatni dzwonek. 

Zobacz wideo Paszport i dowód dla dziecka - jak wyrobić?

Narodowy spis powszechny do kiedy: Uważaj, aby nie przekroczyć terminu

Narodowy spis powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się w czwartek 1 Kwietnia 2021 roku. Od tego dnia każdy obywatel przebywający na terenie kraju ma obowiązek sporządzić spis, uwzględniając również swoich bliskich i osoby zamieszkałe pod wspólnym adresem. Termin spisów dobiega końca już niedługo. Ostatni dzień, w którym możesz składać oświadczenia to 30 września 2021. Po tym terminie możesz spodziewać się konsekwencji prawnych ze strony Rządu za niezastosowanie się do obowiązku obywatelskiego. 

Emerytura pomostowa nie dla wszystkich. Tylko nieliczni uzyskają świadczenie Emerytura pomostowa nie dla wszystkich. Tylko nieliczni uzyskają świadczenie

Narodowy spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jak uzupełnić formularz?

Zgodnie z rozporządzeniem Rządu, z informacji która widnieje na oficjalnej stronie gov, istnieje tylko jedna forma spisu powszechnego. Jest to droga elektroniczna, a dokładniej ankieta umieszczona na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Tą formę nazwano metodą samospisu internetowego (CAWI). Jeśli informacje, które zostały podane będą niewystarczające lub zostanie popełniony błąd, wtedy przyjmuje się tzw. metodę uzupełniającą. Jest to metoda wywiadu telefonicznego (CATI), a w szczególnych przypadkach metoda wywiadu bezpośredniego (CAPI). Rachmistrze kontaktują się przez następujące numery telefonów: 22 828 88 88 lub z infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Obowiązuje nakaz odebrania telefonu. 

Emerytura Ile wynosi najniższa emerytura? Świadczenie jest głodowe

Narodowy spis powszechny do kiedy: Czym grozi brak udziału w spisie powszechnym?

Narodowy spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Można to wnioskować na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Więcej o: