Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Jest haczyk. Nie przysługuje pewnej grupie osób

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje pracownikowi tylko w szczególnych sytuacjach. Okazuje się jednak, że nie wszyscy dostaną szansę na wypłacenie gotówki. Istnieje grupa osób nieobjęta regulacjami zasiłku. Kto do niej należy?

Po ustaniu zatrudnienia mamy możliwość uzyskania zasiłku chorobowego przez okres niezdolności do pracy, która jest spowodowana chorobą. Wszystko jednak będzie zależeć od tego, z jakim rodzajem niedyspozycji mamy do czynienia, ubezpieczenia oraz na podstawie jakiej umowy zostaliśmy zatrudnieni. Jak odróżnić zasiłek chorobowy od wynagrodzenia chorobowego? I w jakich sytuacjach możemy ubiegać się o otrzymanie świadczenia? Podpowiadamy, jak złożyć odpowiedni wniosek.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Kto może się ubiegać?

Zasiłek chorobowy nie jest prostym sposobem na zdobycie dodatkowych pieniędzy. Regulują go spore ograniczenia dotyczące m.in. rodzaju zatrudnienia, składek chorobowych czy ubezpieczenia. Mogą się o niego ubiegać tylko osoby znajdujące się w szczególnych sytuacjach, spełniające poniższe warunki:

  • mają ustalone prawo do renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy
  • kontynuują działalność zarobkową lub podjęły działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym, lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby
  • są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • nie nabyły prawa do zasiłku w trakcie ubezpieczenia, ponieważ nie przepracowały wymaganego okresu wyczekiwania,
  • ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku
  • podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Jak złożyć wniosek?

Choć wniosek o zasiłek chorobowy nie ustala konkretnego terminu składania, musimy wziąć pod uwagę fakt, że często podlega on przedawnieniu. Roszczenia dotyczące zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, wyrównawczego czy opiekuńczego przedawniają się po upływie sześciu miesięcy od ostatniego dnia, w którym zasiłek nam przysługuje.

Aby mieć możliwość uzyskania zasiłku chorobowego, niezbędne okaże się ukazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia e-ZLA lub dostarczenie wydruku zwolnienia oświadczenia sporządzonego na druku ZUS Z-10. Swój udział będzie musiał włożyć także pracodawca, który zobowiązany zostanie do dostarczenia dokumentów ZUS Z-3, ZUS Z-3b, albo ZUS Z-3a. To, jak szybko uda nam się załatwić wszelkie formalności, będzie miało wpływ na termin wypłaty świadczenia.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Wysokość zasiłku

W kwestii wysokości zasiłku niezbędne będzie postawienie różnicy pomiędzy zasiłkiem chorobowym a wynagrodzeniem chorobowym. Odróżnia je przede wszystkim organ, który wypłaca świadczenia. Jeśli mamy do czynienia z chorobą krótkoterminową, do 33 dnia jej trwania wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. W przypadku pracowników w wieku przewyższającym 50 lat okres ten wynosi 14 dni. Następnymi wypłatami zajmuje się ZUS, co automatycznie zmienia rangę świadczenia na zasiłek chorobowy.

Według prawa pracownikowi objętemu zasiłkiem chorobowym przysługuje 80 procent wysokości wynagrodzenia, od którego pobierana była składka zdrowotna. W przypadku zasiłku wypłacanego za czas spędzony w szpitalu przysługuje nam jedynie 70 procent wysokości wynagrodzenia.

Więcej o: