Urlop wypoczynkowy 2021. Jeśli skończyły ci się dni wolne, możesz wnioskować o inny rodzaj urlopu. Jaki?

Urlop wypoczynkowy 2021 ma określoną ilość dni, które w pewnym momencie się kończą, co wtedy? Jest jeszcze jeden rodzaj urlopu, który możesz otrzymać. Jeśli posiadasz dziecko, to musisz wiedzieć że przysługuje ci urlop wychowawczy. Ile trwa i jak go otrzymać? Należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy i czekać na pozytywną decyzję ze strony pracodawcy.

Urlop wypoczynkowy to przywilej każdego pracownika. Ma na celu regenerację sił, aby po powrocie zwiększyć efektywność pracy. Zdarza się, że jest obowiązkowy. Jeśli pracownik nie wykorzystuje urlopu przez długi czas, pracodawca może przymusowo wysłać pracownika na urlop. Są jednak osoby, które w roku 2021 wykorzystały już przysługującą im liczbę dni, co wtedy? Okazuje się, że urlop wypoczynkowy to nie jedyny rodzaj urlopu który przysługuje niektórym pracownikom. Mogą uzyskać dodatkowe dni wolne. 

Zobacz wideo Czarnek reaguje na krytyczne wnioski opocycji. "Sejm to nie miejsce na pajacowanie"

Urlop wypoczynkowy 2021: Ile dni przysługuje pracownikowi?

Pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, przysługuje prawo do wykorzystania płatnego urlopu w wymiarze 20 dni (w przypadku posiadania stażu pracy krótszego niż 10 lat) oraz 26 dni (w przypadku stażu pracy dłuższego niż 10 lat). W przypadku innego rodzaju umowy, dni wolne są ustalane w sposób indywidualny ze zleceniodawcą. Może okazać się, że są to dni bezpłatne. 

Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Wystarczy odpowiednia forma zatrudnienia

Rodzice dzieci, które niedawno przyszły na świat zazwyczaj przebywają na urlopie macierzyńskim lub tacierzyńskim. Po pewnym czasie ten rodzaj urlopu przechodzi w urlop rodzicielski. To jednak nie jedyne rodzaje urlopu, które im przysługują. Jeśli rodzic nie jest gotów wrócić do pracy, lub po prostu musi pełnić opiekę nad dzieckiem w domu, wtedy przysługuje mu urlop wychowawczy. To szczególny rodzaj urlopu który przysługuje wyłącznie pracownikom. Warunkiem jego udzielenia jest zatrudnienie rodziców na podstawie umowy o pracę i posiadanie przez nich przynajmniej 6-miesięcznego stażu pracy. Wniosek składamy u pracodawcy. Należy w nim uwzględnić imię i nazwisko pracownika, imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część, wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko, wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko, określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko. Należy pamiętać że jest to urlop bezpłatny.

Urlop wychowawczy ile trwa? Sprawdź, przez ile dni możesz korzystać z dni wolnych

Urlop wychowawczy zgodnie z Kodeksem Pracy trwa maksymalnie 36 miesięcy i pracownik nie pobiera za okres jego trwania żadnego wynagrodzenia. Można go dzielić na części (jednak nie więcej, niż 5) i wykorzystać w dowolnym terminie, do ukończenia przez dziecko 6. lat. Urlop ten powinien być podzielony pomiędzy rodziców (przynajmniej 1 miesiąc musi przypadać drugiemu rodzicowi). Posiadając dziecko możesz ubiegać się o urlop wychowawczy nawet w liczbie kilku dni, po ustaniu urlopu wypoczynkowego. 

Więcej o: