Spis powszechny ludności. Do kiedy można się spisać? To ostatni moment aby uniknąć kary

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 Kwietnia. Do kiedy potrwa? To ostatni moment aby wziąć w nim udział. Za brak udziału w spisie Rząd przewiduje kary. Spis powszechny ludnośći do kiedy można się spisać? Obowiązuje forma elektroniczna.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to rozporządzenie Rządu, które ma charakter obowiązkowy. Oznacza to, że dotyczy każdego obywatela kraju, a niewypełnienie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami. Możliwość wzięcia udziału w spisie, czyli tzw. "spisanie się" jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. Informacje, które należy podać to m.in liczba domowników, adres zamieszkania, oraz płeć. Spis powszechny od początku budził kontrowersje, jednak stał się faktem, a czas wywiązania się z narodowego obowiązku powoli dobiega końca. Do kiedy należy się spisać?

Zobacz wideo Według jakich zasad pracują dziennikarze TVP?

Spis powszechny ludności jest obowiązkowy. Jaki jest cel?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się pierwszego Kwietnia 2021 roku. Niestety, część osób potraktowało to jako wielkanocny żart i bardzo możliwe, że wkrótce poniosą tego konsekwencje. Spis ludności jest bowiem obowiązkowy, a za niewywiązanie się z tych obowiązków mogą grozić poważne konsekwencje. Celem sporządzenia spisu, który miał już miejsce m.in w 2011 roku jest przede wszystkim statystyka. Na oficjalnej stronie gov czytamy:

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju

Jednocześnie Rząd zaznacza, że dane wszystkich obywateli są całkowicie poufne. 

Spis powszechny ludności do kiedy można się spisać? Zostało niewiele czasu

Ostatecznym terminem, z którego można skorzystać, aby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest nieodwracalnie 30 września. Po tym dniu Rząd może wystosować kary w kierunku obywateli, którzy nie dopełnili obowiązku. Spisu należy dokonać drogą elektroniczną w sposób bezpośredni, a cała ankieta znajduje się na oficjalnej stronie gov. Forma uzupełniająca jest wykonywana za pośrednictwem rachmistrzów i ma charakter telefoniczny. W wyjątkowych przypadkach jest to możliwe osobiście. W ankiecie należy uwzględnić zarówno siebie, jak i pozostałych mieszkańców. 

Czy można się nie spisać? Konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Za fałszywe dane obywatel może trafić do więzienia nawet na 2 lata. W przypadku braku tylko niektórych informacji, uzupełnienie odbywa się drogą telefoniczną. Odebranie telefonu jest jednak obowiązkowe, a numery rachmistrzów to 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Więcej o: