Emerytura po mężu nie przysługuje każdej wdowie. "Składki, na które ciężko pracował zmarły, zabierze sobie ZUS"

W przypadku śmierci współmałżonka wdowie lub wdowcowi przysługuje tzw. emerytura po mężu. Trzeba jednak spełnić pewne warunki, aby otrzymać świadczenie. Komu należy się emerytura po zmarłym? Jaka jest jej wysokość?

W związku z tym, że o przejęcie emerytury po zmarłym najczęściej ubiegają się kobiety, świadczenie powszechnie nazywane jest emeryturą po mężu. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że tak naprawdę nie istnieje takie świadczenie. Zasiłek wypłacany po śmierci małżonka to renta rodzinna i przysługuje nie tylko wdowie lub wdowcowi. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Emerytura po mężu - warunki. Kto otrzyma świadczenie? 

Renta rodzinna wypłacana jest po śmierci bliskiego, który pobierał świadczenie emerytalne lub jeśli zmarły był beneficjentem renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego. Może zostać przyznana wdowie, wdowcowi, dzieciom, wnukom lub rodzicom zmarłego pod pewnymi warunkami. Wdowa otrzymuje prawo do świadczenia po mężu, jeśli spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat;
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy;
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym;
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Emerytura po mężu. Rodzinie nie przysługuje 100 proc. emerytury zmarłego

Rodzina nie otrzyma 100 proc. świadczenia, które otrzymywał zmarły. W zależności od tego ilu osobom przysługuje, stosuje się różne stawki: 

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Jeśli świadczenie pobiera więcej niż jedna osoba, to kwota renty jest dzielona na tyle części, ile jest osób uprawnionych do jej pobierania. 

Czy trzeba zrezygnować z własnej emerytury, aby otrzymać emeryturę po mężu? 

Emerytury po mężu (czy żonie) nie można łączyć z pobieraniem swojej renty lub emerytury. Jeżeli kobieta chce pobierać emeryturę po mężu, musi zrezygnować z dalszego otrzymywania własnej emerytury. To nie zawsze będzie się opłacać. Istnieje prawdopodobieństwo, że 85 proc. świadczenia po zmarłym będzie mniejszą kwotą niż wypracowana przez wdowę emerytura. 

Internauci są tym oburzeni. W komentarzach na naszym facebookowym profilu pojawiło się wiele komentarzy, które uważają, że takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe: 

Czyli jeśli nie spełni się tych warunków, a mąż umiera rok po przejściu na emeryturę to składki, na które ciężko pracował, zabierze sobie ZUS, a nie najbliższa rodzina. To dopiero interes. Ale w końcu skądś się wzięło powiedzenie: Emeryci popierajcie partię czynem, umierajcie przed terminem. Jakie to u nas ponadczasowe.
Żona powinna otrzymać świadczenie po mężu, ponieważ są to pieniądze zgromadzone przez niego i należą się jego rodzinie. Państwo nie robi łaski. 
Więcej o: