Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. 1200 zł dla dorosłego i 600 zł dla dziecka. "Czyli nie warto pracować"

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy - dla kogo nowe świadczenie? Pomysł Państwowego Instytutu Ekonomicznego wciąż dla wielu z nas pozostaje tajemnicą. 1200 złotych dla każdego dorosłego i 600 złotych dla dziecka budzi kontrowersje wśród Polaków. Czy mamy prawo do obaw?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to inicjatywa zaproponowana przez Państwowy Instytut Ekonomiczny. Zakłada ona wprowadzenie świadczenia wysokości 1200 złotych dla każdej osoby dorosłej i 600 złotych dla każdego dziecka. Pieniądze miałyby być wypłacanie niezależnie od dochodów, pozycji społecznej czy profesji.

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka – czytamy w raporcie „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze".
Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Bezwarunkowy dochód podstawowy – dla kogo? Na pomoc mogą liczyć wszyscy Polacy

Bezwarunkowy dochód podstawowy nie pierwszy raz pojawia się w naszym życiu. Jak dotąd czytaliśmy o nim w „Utopii" Thomasa More’a, która opowiadała o powstaniu państwa idealnego. Dziś spotykamy się z szansą na zbudowanie książkowo rozumianej utopii. Okazuje się jednak, że wprowadzenie nowego świadczenia może nie mieć nic wspólnego z ideałami.

Taki dochód gwarantowany z jednej strony dawałby pieniądze na przeżycie, z drugiej strony w pewien sposób inspirowałby, zachęcałby do szukania dodatkowych możliwości pracy i znalezienia płacy. Taki dochód gwarantowany, w wysokości płacy minimalnej, powinien być naszym zdaniem wypłacany do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego - mówił w rozmowie ze Studiem Biznes Michał Kobosko, wiceprezes Polski 2050. 

Póki co bezwarunkowy dochód podstawowy jest jedynie inicjatywą, pomysłem Państwowego Instytutu Ekonomicznego, a to, czy kiedykolwiek wejdzie w życie, wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Sama idea polega na wypłacaniu przez państwo 1200 złotych każdej osobie dorosłej i 600 złotych każdemu dziecku. Nie musielibyśmy przy tym spełniać żadnych konkretnych warunków, a pieniądze miałyby się pojawiać na naszych kontach co miesiąc. Jednak czy polskie realia są w stanie pociągnąć tak kosztowne przedsięwzięcie?

Bezwarunkowy dochód podstawowy Polska. Nowe świadczenie budzi kontrowersje

Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków – zauważają sami pomysłodawcy.

I choć mogłoby się wydawać, że bezwarunkowo otrzymywane pieniądze powinny cieszyć społeczeństwo, w rzeczywistości Polacy są bardzo zaniepokojeni:

No świetnie. Tylko za tym pójdą podwyżki, czyli coraz większą inflacją. Jak z 500+ , które jest coraz mniej warte. To jest jakaś bezsensowna spirala nakręcania pseudooptymizmu. Do niczego dobrego to nie prowadzi.
Wspaniały program, nieróbstwo+
Czyli nie warto uczciwie pracować. Wracamy do hasła "czy się stoi, czy się leży.....". Popieranie nierobów.
Więcej o: