Urlop wypoczynkowy Kodeks Pracy. Uważaj. Pracodawca może odrzucić twój wniosek

Urlop wypoczynkowy Kodeks Pracy: ile wynosi liczba dni wolnych i jak złożyć wniosek o urlop? Sprawdź, do kiedy możesz skorzystać z zaległego urlopu, ile dni wynosi urlop na żądanie i jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2021. Poradnik urlopowy w pigułce.

Każdy pracownik ma niezbywalne prawo do skorzystania z corocznego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Narasta ono wraz z okresem zatrudnienia, a nieudzielenie go przez pracodawcę i nieprzestrzeganie przepisów zawartych w Kodeksie Pracy podlega karze grzywny. Co warto wiedzieć o urlopie wypoczynkowym i ile dni wolnych nam przysługuje.

Zobacz wideo Sprytna wyprawa na plażę, czyli zrób sobie torbę, grilla i wkłady do lodówki, a potem ukryj cenne rzeczy!

Urlop wypoczynkowy Kodeks Pracy. Długość urlopu zależy od zatrudnienia

Czas trwania urlopu wypoczynkowego zależy od naszego stażu pracy. Zgodnie z regulacjami, które wprowadza Kodeks Pracy, pracownicy ze stażem pracy wynoszącym mniej niż 10 lat mogą skorzystać z 20 dni wolnych, natomiast pracownicy ze stażem pracy wynoszącym ponad 10 lat, mogą skorzystać z 26 dni wolnych. Mówiąc o stażu pracy, mamy na myśli zarówno okres przygotowania zawodowego - czyli szkoły wyższe, średnie, zawodowe itp. - jak i lata samej pracy. W przypadku nowozatrudnionych pracowników, za każdy przepracowany miesiąc w pierwszym roku pracy przysługuje 1 i 2/3 dnia wolnego. Urlop wypoczynkowy możemy wykorzystać w całości lub podzielić je na mniejsze segmenty.

Aby otrzymać możliwość przejścia na urlop wypoczynkowy, niezbędne okaże się złożenie pracodawcy odpowiedniego wniosku i wcześniejsze ustalenie terminu zwolnienia z obowiązków. Konstrukcja owego wniosku jest prosta. Powinien zawierać dane firmy, pracownika oraz termin urlopu.

Urlop wypoczynkowy. Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

Zdarza się, że w danym roku nie wykorzystujemy wszystkich dni wolnych, które mamy do dyspozycji. W takich sytuacjach przechodzą one na kolejny rok kalendarzowy. Zwykle są ustalane zgodnie z nowym harmonogramem urlopów, który przygotowuje się zgodnie z napływającymi wnioskami pracowników. W przypadku zaległego urlopu istotny jest jednak termin. Musimy wykorzystać go do 30 września następnego roku. Regulacje wprowadzone przez Kodeks Pracy pozwalają pracodawcy wysłać pracownika na „przymusowy" urlop, jeśli nie zdecyduje się on na złożenie wniosku przed upłynięciem tej daty.

Urlop wypoczynkowy a urlop na żądanie – ile dni nam przysługuje?

Jedną ze składowych urlopu wypoczynkowego jest urlop na żądanie. To szczególny rodzaj urlopu, który rządzi się nieco innymi prawami. Aby z niego skorzystać, nie musimy wcześniej składać wniosku o wolne. Możemy to zrobić najpóźniej tego samego dnia, przed rozpoczęciem godzin pracy. W ciągu roku możemy z niego skorzystać cztery razy.

Ekwiwalent za urlop 2021. Kto go otrzyma? 

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest niezbywalne. W sytuacjach, kiedy pracownik nie wykorzystał dni wolnych przed wygaśnięciem umowy o pracę lub przed jej rozwiązaniem, możemy liczyć na otrzymanie ekwiwalentu za urlop. Przy obliczaniu jego kwoty bierze się pod uwagę wysokość wynagrodzenia brutto wraz ze współczynnikiem ekwiwalentu. Następnie należy obliczyć kwotę za pomocą tego wzoru: 

x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12 

W 2021 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 21 dni i dokładnie przez tę liczbę dzielimy miesięczne wynagrodzenie brutto.

Więcej o: