Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie: Zleceniobiorca może nie dostać pieniędzy

Zwolnienie lekarskie przysługuje zarówno pracownikowi, jak i zleceniobiorcy. Niestety, te formy zatrudnienia różnią się od siebie i w przypadku choroby obowiązuję różne zasady względem osoby zatrudnionej. Czy zleceniobiorca może liczyć na pieniądze podczas przebywania na L4?

Pracownicy i zleceniobiorcy wykonują swoją pracę, jednak zdarza się, że zmuszeni są do niedyspozycji z powodu choroby. W przypadku pracowników jest to niemal oczywiste, że obowiązuje ich tzw. zwolnienie lekarskie. Jest ono płatne, a pracownik po chorobie wraca do pracy, nie martwiąc się że zostanie pozbawiony częściowego źródła dochodu. Jak jest w przypadku umowy zlecenie? W teorii, zleceniobiorca ma płacone wyłącznie za dni, kiedy wykonuje swoją pracę. Czy w przypadku choroby przysługują mu pieniądze za dni nieobecności? Jak najbardziej jest to możliwe, ale są wyjątki.

Zobacz wideo Arłukowicz: Szpitale zderzą się z chorobami przewlekłymi, które były zaniedbane w ostatnim roku

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie: Czy zleceniobiorcy przysługują dni wolne?

Umowa o pracę, a umowa zlecenie różnią się znacznie. Przede wszystkim różnice wynikają z formy zatrudnienia względem umowy. Zleceniobiorca zazwyczaj ma stawkę godzinową, czyli otrzymuje wynagrodzenie za ilość przepracowanych godzin. W przypadku pracownika stawka zazwyczaj jest stała, a wyliczana jest na podstawie czasu pracy i obowiązków, które pracownik musi wykonać. Czy zatem zleceniobiorca może udać się na zwolnienie lekarskie? Co w sytuacji, kiedy zachoruje a grafik został już ustalony? Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje każdej osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym. Przy czym nie ma znaczenia, czy podległość pod ubezpieczenia ma charakter obowiązkowy, czy dobrowolny. Oznacza to, że również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie mogą liczyć na takie świadczenie, ale nie muszą. Wszystko zależy od pracodawcy i tego, czy opłaca składki. 

Czy zleceniobiorca otrzyma pieniądze za czas choroby na zwolnieniu lekarskim? 

Aby zleceniobiorca otrzymał zwolnienie lekarskie, musi udać się do lekarza, który zbada jego stan zdrowia i na tej podstawie wystawi mu L4 na druku ZUS ZLA. Od 2018 roku takie zwolnienia wystawiane są elektronicznie. Dlatego nie ma już potrzeby, aby chory dostarczał swojemu pracodawcy zwolnienie wypisane na papierze. Zleceniodawca musi zapoznać się ze zwolnieniem i na tej podstawie zaakceptować niezdolność do pracy swojego pracownika. Jeśli zleceniobiorca złożył wniosek o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to przysługuje mu wynagrodzenie za czas trwania choroby w kwocie 80 procent wynagrodzenia. Jeśli pracownik jest zatrudniony na umowie cywilnoprawnej, to musi złożyć odpowiedni wniosek do swojego zleceniodawcy, który następnie rejestruje go w ZUS, wtedy otrzyma pieniądze. 

Kiedy nie przysługują pieniądze za czas zwolnienia lekarskiego?

Żeby móc skorzystać z L4 i pójść na zwolnienie lekarskie, zleceniobiorca musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym. Jeśli nie jest objęty ubezpieczeniem, L4 nie przysługuje mu, a dni choroby będą potraktowane jako dni wolne od pracy, co oznacza, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia. Dlatego tak ważne jest, aby dopilnować obowiązków i złożyć wniosek o ubezpieczenie chorobowe, lub ustalić to wcześniej ze zleceniodawcą podczas podpisywania umowy przez obie strony. 

Więcej o: