500 plus dla seniora. Tylko niektórzy emeryci mogą liczyć na pomoc. Część z nich pozostanie bez wsparcia

500 plus dla seniora to wsparcie finansowe dla wielu emerytów. Okazuje się jednak, że nie wszyscy będą mogli liczyć na dodatkową pomoc od państwa. Jakie warunki okażą się niezbędne, aby otrzymać świadczenie?

W tym roku seniorzy mogą liczyć na dodatek do emerytury w kwocie 500 złotych. Nie każdy jednak będzie miał możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy. Istotną kwestią okaże się w tym wypadku kryterium dochodowe. Nie jest to jednak jedyny warunek, który będą musieli spełnić emeryci. Co jeszcze trzeba będzie wziąć pod uwagę?

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński obiecuje emeryturę 500 plus. Minister: najwcześniej w przyszłym roku

500 plus dla seniora. Którzy emeryci mogą się starać o dodatkowe pieniądze?

Wsparcie dla emerytów i rencistów w postaci dodatkowych 500 złotych dedykowane jest osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny. W każdym wypadku niezbędne jest także ukończenie 75 lat. Ponadto ważne okazuje się także kryterium dochodowe. Na pomoc w pełnym wymiarze mogą liczyć wszyscy, których dochody nie przekraczają progu 1727,08 złotych brutto, co daje 1227,08 netto. Do kwoty tej nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i renty. W przypadku emerytów z większym świadczeniem emerytalnym kwota zostanie stosownie obniżona na zasadzie "złotówka za złotówkę".

500 plus dla seniora. Wniosek – jakie dokumenty musimy dostarczyć, aby odebrać świadczenie?

Aby mieć możliwość odebrania dodatkowej gotówki, niezbędne będzie złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedniego wniosku, który znajdziemy na stronie zus.pl. Wypłacenie 500 plus będzie możliwe także po dostarczeniu następujących dokumentów:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • dokumentacja medyczna;
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku. Będzie to między innymi dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia – w tym wypadku pamiętajmy, że musi być ono wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Sprawa dokumentacji jest dwojaka. Osoby, które nie posiadają zaświadczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, czyli emeryci po 75 roku życia, pobierający zasiłek pielęgnacyjny, oprócz wniosku muszą złożyć także dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku. Osoby, które posiadają owe zaświadczenie, poza nim i wnioskiem nie muszą przedstawiać dodatkowych dokumentów.

Więcej o: