Wniosek o przeliczenie emerytury 2021. Niewielu seniorów dostanie więcej pieniędzy

Czy ponowne przeliczenie emerytury 2021 jest możliwe? Informacje w mediach jakoby senior mógł zyskać na przeliczeniu emerytury, spowodowały spore zamieszanie. Emeryci składają w ZUS wnioski, ponieważ chcą, aby ich emerytura została naliczona z wykorzystaniem nowych tablic dalszego trwania życia. ZUS jednak przeliczy emeryturę tylko seniorom, którzy spełniają określone warunki. Kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

W kwietniu bieżącego roku GUS opublikował nowe tablice średniego dalszego trwania życia. W związku z pandemią nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia, co znacząco wypływa na wysokość wypłacanej emerytury. Seniorzy chcą na tym skorzystać i zwracają się do ZUS-u o ponowne przeliczenie emerytury z wykorzystaniem nowych tablic. Niewiele osób wie, że emerytura zostanie przeliczona tylko pod pewnymi warunkami. 

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury 2021?

Zastosowanie opublikowanych w tym roku tablic średniego dalszego trwania życia jest możliwe tylko u nowych emerytów - czyli tych, którzy zakończą działalność zawodową między 1 kwietnia 2021 a 31 marca 2022. Przeliczenie emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wniosek o przeliczenie emerytury może złożyć osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, przeszła na emeryturę, jednak do tej pory wciąż pracowała i odprowadzała składki do ZUS. W innych wypadkach przeliczenie emerytury nie ma żadnych podstaw i skutkuje odmową. 

Ponowne przeliczenie emerytury 2021. ZUS może odmówić przeliczenia emerytury

Zgodnie z opublikowanymi przez GUS tablicami nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, dlatego wyliczenie wysokości emerytury jest korzystniejsze niż w poprzednich latach. To jednak nie oznacza, że wszyscy skorzystają z nowych tablic i będą mogli ubiegać się o korzystniejsze przeliczenie świadczenia. ZUS nie przeliczy emerytury: 

  • niepracujących emerytów, którym emerytura została przyznana na starych zasadach;
  • niepracujących osób, które mają emeryturę wg nowych zasad, ale już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia.

Te osoby otrzymają odmowę przeliczenia, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia jest niemożliwe.

Więcej o: