Emerytura po mężu nie zawsze się opłaca. "A moje składki, które odprowadzałam, ZUS ma na marmury!"

Komu przysługuje tzw. emerytura po mężu? Może się o nią ubiegać zarówno wdowa, jak i wdowiec po śmierci żony oraz inni krewni. Trzeba jednak spełniać pewne warunki, aby otrzymać świadczenie. Komu należy się emerytura po zmarłym? Ile wynosi świadczenie?

Emerytura po mężu to powszechna nazwa renty rodzinnej. Obiegowy termin wziął się stąd, że częściej o przejęcie świadczenia po zmarłym ubiegają się kobiety, głównie dlatego, że mężczyźni z reguły w czasie pracy otrzymywali wyższe wynagrodzenie, a także pracowali dłużej, a więc zgromadzili większe środki ze składek, co za tym idzie, otrzymywali wyższe świadczenie. 

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Emerytura po mężu - warunki. Kto może się ubiegać o przyznanie świadczenia?

Renta rodzinna przysługuje wdowie, wdowcowi, dzieciom wnukom lub rodzicom zmarłego pod pewnymi warunkami. Wypłacana zostanie, jeśli zmarły pobierał świadczenie emerytalne lub był beneficjentem renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego. Do otrzymania emerytury po mężu wdowa ma prawo, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:

  • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat;
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy;
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym;
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Emerytura po mężu. Rodzina nie otrzyma całej emerytury zmarłego

Kwota renty rodzinnej nie przysługuje w wysokości 100 proc. świadczenia, które otrzymywał zmarły. W zależności od tego ilu osobom przysługuje, stosuje się różne stawki: 

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Jeśli świadczenie pobiera więcej niż jedna osoba, to ZUS podzieli kwotę renty na tyle części, ile jest osób uprawnionych do jej pobierania. 

Emerytura po mężu przysługuje tylko w przypadku rezygnacji z pobierania własnej renty lub emerytury

Emerytury po mężu (czy żonie) nie można łączyć z pobieraniem swojej renty lub emerytury. Jeżeli kobieta chce pobierać emeryturę po mężu, musi zrezygnować z dalszego otrzymywania własnej emerytury. To nie zawsze będzie się opłacać. Trzeba wszystko dobrze policzyć, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że 85 proc. świadczenia po zmarłym będzie mniejszą kwotą niż wypracowana przez wdowę emerytura. 

Internauci uważają, że to bardzo niesprawiedliwe. Na facebookowym profilu kobieta.gazeta.pl pojawiło się wiele komentarzy o tym, że wdowa lub wdowiec powinni otrzymywać zarówno swoje świadczenie, jak i zmarłego małżonka. 

Po to państwo zabierze, żeby na rozdawanie i kupowanie sobie głosów poparcia w następnych wyborach mieli proste.
A co z moimi składkami? Pracowałam ponad 30 lat, gdy mąż umarł, miałam skończone 50 lat i od tego czasu pobieram rentę po mężu. A moje składki, które odprowadzałam, ZUS ma na marmury!!
Emerytura powinna być dziedziczona.
Więcej o: