Emerytura po mężu - komu przysługuje? "Nie masz 50 lat, nic Ci się nie należy"

Emerytura po mężu - informacje. Kto może liczyć na ten rodzaj wsparcia? O dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się wdowa, wdowiec oraz inni krewni. W celu otrzymania świadczenia należy spełnić pewne warunki, które dla wielu osób są oburzające.

Właściwa nazwa tego rodzaju świadczenia to renta rodzinna. Najczęściej o wsparcie ubiegają się wdowy, dlatego też nazwa emerytura po mężu jest często używana. Jakie warunki należy spełnić i ile wynosi takie wsparcie? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura po mężu - poznaj warunki renty rodzinnej

Z renty rodzinnej mogą korzystać następujące osoby: wdowa, wdowiec, dzieci, wnuki oraz rodzice zmarłego. Świadczenie przysługuje w sytuacji, kiedy zmarły korzystał z emerytury lub był beneficjentem renty z racji niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego. Jakie warunki musi spełnić wdowa?

  • W momencie odejścia męża miała skończone 50 lat i nie była zdolna do podjęcia pracy,
  • ukończyła 50. rok życia bądź stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
  • sprawuje opiekę nad dzieckiem poniżej 16. lub 18. roku życia (jeśli chodzi do szkoły),
  • sprawuje opiekę nad dzieckiem zmarłego uprawnionym do renty, które ma stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Jak brzmi warunek, który budzi największe kontrowersje? Przechodząc na emeryturę po mężu, należy zrezygnować z własnej. Takie rozwiązanie nie w każdym przypadku jest opłacalne. Co na ten temat sądzą nasi czytelnicy?

W zachodnich krajach emerytury zachowują obie strony. Np. mąż umrze, żona ma swoją i męża emeryturę.
Dokładnie w tej samej sytuacji byłam, nie masz 50 lat, nic Ci się nie należy. Co to za kryterium?

Emerytura po mężu - wysokość renty rodzinnej

Wysokość tego typu świadczenia wygląda następująco:

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia zmarłego,
  • dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

W przypadku korzystania ze świadczenie przez więcej niż jedną osobę, ZUS dzieli kwotę renty na liczbę osób uprawnionych do korzystania z niego. 

Więcej o: