Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego 2021 - ile ono wynosi? [Wyliczenia]

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne? Formą wsparcia przysługującą osobie, która wyczerpała zasiłek chorobowy, a są za nią odprowadzane składki. Decyzję w sprawie przyznania tego rodzaju świadczenia podejmuje lekarz orzecznik ZUS. W jakiej sytuacji prawo do tej formy wsparcia wygasa?

Ten rodzaj pomocy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość może równać się 75%, 90% bądź 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Co stoi u przyczyn takiej rozbieżności? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego 2021 - wysokość w trzecim kwartale 

Na 100% podstawy wymiaru może liczyć jednostka, która nie może dalej pracować z powodu wypadku w pracy lub choroby. U kobiet w ciąży sytuacja wygląda analogicznie. Co z pozostałymi? Mogą oni liczyć na 90% podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze trzy miesiące, a potem otrzymują 75% podstawy wymiaru zasiłku. Limit dni w ciągu roku, kiedy pobiera się to świadczenie wynosi 182. Przy ustalaniu wysokości tej formy wsparcia uwzględnia się wskaźnik waloryzacji, który ogłaszany jest co kwartał. W przypadku, gdy wynosi 100%, nie dochodzi do waloryzowania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W trzecim kwartale 2021 roku, wskaźnik do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 109,9%

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego 2021 - wyliczenia

W celu wyliczenia wysokości świadczenie rehabilitacyjnego należy zwaloryzować podstawę wymiaru zasiłku. Pensję osoby, która podlega ubezpieczeniu pomniejsza się o składki ZUS - 13,71%. Tę sumę należy następnie pomnożyć przez 109,9% i następnie wyliczyć 75%, 80% lub 100%. Otrzymany wynik dzieli się przez 30, aby otrzymać kwotę przypadającą na jeden dzień niezdolności do pracy. Należy mieć na uwadze, że prawo do świadczenia wygasa, kiedy po 360 dniach nie uda się odzyskać dawnej kondycji zdrowotnej pozwalającej na powrót do zawodu. 

Więcej o: