ZUS: wniosek o przeliczenie emerytury. Niektórzy seniorzy mogą być stratni

Ten temat budzi spore poruszenie wśród przedstawicieli najstarszej części społeczeństwa. Coraz więcej seniorów składa do ZUS wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego. Warto mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku taki krok można podjąć.

Co wpływa na wysokość emerytury? Między innymi tablice średniego dalszego trwania życia, które publikuje Główny Urząd Statystyczny. Pandemia koronawirusa przyczyniła się do spadku tej wielkości statystycznej, dlatego też emeryci zaczęli liczyć na podwyższone świadczenia. Emerytura zostanie jednak przeliczona pod pewnymi warunkami. Niektórzy jednak mogą spotkać się z odmową.

Zobacz wideo Sandra Kubicka: Podążam drogą Jennifer Lopez. Gdy przejdę na emeryturę, chciałabym opisać moje życie w książce

ZUS: wniosek o przeliczenie emerytury - kto może go złożyć?

Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia przydatne są nowym emerytom, którzy zakończyli działanie na polu zawodowym między 1 kwietnia 2021 a 31 marca 2022 roku. W jakiej sytuacji można liczyć na ponowne przeliczenie świadczenia? Taka osoba powinna osiągnąć wiek emerytalny, przejść na emeryturę i mimo tego pracować oraz odprowadzać odpowiednie składki. Inne przypadki nie będą rozpatrywane przez ZUS.

ZUS: wniosek o przeliczenie emerytury. Odmowa

W związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia, wyliczenie świadczenia emerytalnego wychodzi korzystniej niż w poprzednich latach. To jednak nie oznacza, że wszyscy seniorzy będą mogli ubiegać się o wyższą emeryturę. Niektórzy mogą być rozczarowani. W jakich sytuacjach można spotkać się z odmową? W przypadku:

  • niepracujących emerytów, którzy pobierają świadczenie na starych zasadach,
  • niepracujących seniorów, którzy pobierają emeryturę według nowych zasad, ale już wcześniej skorzystali z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Więcej o: