500 plus dla seniora. Warunki są bardzo restrykcyjne. Do kogo trafią pieniądze?

500 plus dla seniora - wniosek: nie każdy emeryt będzie mógł starać się o dodatek do świadczenia emerytalnego. Niezbędne okażą się odpowiednie dokumenty, które potwierdzą aktualną sytuację życiową, majątkową i zdrowotną.

W tym roku seniorzy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Nowy dodatek do emerytury, znany jako 500 plus dla seniora, będzie zależny nie tylko od kwestii dochodowej, ale także od stanu zdrowia emeryta. Kto może ubiegać się o nowe świadczenie i jak złożyć wniosek?

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

500 plus dla seniora. Kto może się ubiegać o dodatek do emerytury?

Otrzymanie dodatkowego świadczenia, 500 plus dla seniora, będzie zależało od kilku warunków. Po pierwsze mogą się o nie ubiegać emeryci i renciści, którzy mają 75 lat oraz pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub posiadają dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji. Istotna jest również sprawa comiesięcznych dochodów. Nie mogą one przekraczać kwoty 1727,08 złotych brutto. W innej sytuacji świadczenie zostanie wypłacane na zasadzie „złotówka za złotówkę". Za każdą złotówkę, która przekracza próg dochodowy, ze świadczenia zostaje odebrana nam kolejna złotówka. Co istotne, do sprawy uzyskiwanych środków na życie nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego oraz renty.

500 plus dla seniora wniosek. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby otrzymać dodatek do emerytury, niezbędne okaże się złożenie odpowiedniego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możemy to zrobić zarówno osobiście, jak i poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. W załącznikach powinniśmy umieścić następujące dokumenty: wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia, który znajdziesz na stronie zus.pl;

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • dokumentację medyczną;
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).
Więcej o: