Renta po mężu - czy zawsze się opłaca? Ten warunek budzi kontrowersje

Na taki rodzaj wsparcia powszechnie mówi się emerytura po mężu. Ten termin świadczy o tym, że z tego świadczenia korzystają najczęściej wdowy. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z tej formy pomocy? Jak się okazuje, renta po mężu nie zawsze przynosi korzyść.

Dlaczego tak wiele kobiet decyduje się przejąć emeryturę po mężu? Z prostej przyczyny: mężczyźni w wielu przypadkach otrzymują wyższe wynagrodzenie i pracują dłużej, przez co gromadzą większe środki ze składek i wskutek tego pobierają wyższe emerytury. Co należy spełnić, aby korzystać z renty po mężu?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Renta po mężu - poznaj warunki. Kto może skorzystać ze świadczenia?

Renta rodzinna to forma wsparcia dla wdowy, wdowca, dzieci, wnuków oraz rodziców zmarłego. Bycie spokrewnionym jednak nie wystarczy. To świadczenie zostanie wypłacone, jeśli zmarły pobierał świadczenie emerytalne lub był beneficjentem renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego. Wdowa, która ubiega się o rentę po mężu musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • w chwili śmierci małżonka miała skończone 50 lat;
  • w chwili śmierci małżonka nie była zdolna do pracy;
  • ukończyła 50. rok życia lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • sprawuje opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnionego do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym;
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Kobieta, która zdecyduje się na przejęcie świadczenia męża, musi zrezygnować z dalszego otrzymywania własnej emerytury. Takie rozwiązanie nie zawsze będzie opłacalne, ponieważ świadczenie po zmarłym może okazać się niższe. 

Renta po mężu - wysokość świadczenia

Jak wygląda wysokość renty? Zależy ona od liczby osób, które z niej korzystają. W przypadku:

  • jednej osoby - stanowi ona 85 proc. świadczenia,
  • dwóch osób - 90 proc. świadczenia,
  • trzech osób lub więcej - 95 proc. świadczenia. 
Więcej o: