Wrześniowe zmiany w świadczeniach ZUS dla emerytów. Niektórzy seniorzy stracą

W związku ze zmianą granicznej kwoty przychodu, wrzesień jest dla seniorów miesiącem rewolucji. Jakie jest następstwo takiej modyfikacji? Obniżenie wysokości świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź ich zawieszenie. Seniorzy pobierający rentę socjalną muszą szczególnie uważać.

Na emerytów i rencistów czeka przykra informacja - kwota świadczenia pobieranego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie niższa niż dotychczas. Taka zmiana jest skutkiem nowej granicy kwoty przychodu, która obowiązuje od 1 września 2021 roku. Czy rzeczywiście każdy senior odczuje rewolucję? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Wrześniowe zmiany w świadczeniach ZUS dla emerytów. Zawieszenie świadczenia

Od początku września pierwszy próg przychodu wynoszący 70% przeciętnej pensji to inaczej 3853,20 zł brutto. Co w sytuacji, gdy senior otrzymuje wyższy dochód? Wówczas świadczenie przysługujące na dany miesiąc ulegnie redukcji. Drugi próg wynoszący z kolei 130% przeciętnego wynagrodzenia, wiąże się z kwotą 7155,90 zł. Przekroczenie tego progu oznacza zawieszenie wypłaty w danym miesiącu. Zmiany w limicie powinny szczególnie zainteresować osoby korzystające z renty socjalnej. Dlaczego? Jeśli kwota dodatkowego przychodu wykroczy poza 3853,20 zł to renta wówczas nie przysługuje w całości. 

Wrześniowe zmiany w świadczeniach ZUS dla emerytów. Kto nie odczuje rewolucji?

Nowe limity będą obowiązywały przez trzy miesiące, czyli przez wrzesień, październik i listopad. Zmienią się dopiero 1 grudnia 2021 roku. Czy każdy senior odczuje modyfikacje w tym zakresie? Niektórzy emeryci mogą spać spokojnie. Jak się okazuje, kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyźni po 65. roku życia nie muszą obawiać się tych zmian. Zmiany w limitach nie wpłyną na ich sytuację finansową. Będą mogli dorabiać sobie bez żadnych ograniczeń. 

Więcej o: