Spis ludności - pytania, które oburzają naród. Nie musisz na nie odpowiadać

Spis ludności 2021. Jeśli chcesz uniknąć kary, powinieneś się pospieszyć. Termin końcowy zbliża się wielkimi krokami. Jaka kara grozi za odmowę wzięcia udziału w spisie? Konsekwencje są poważne.

Narodowy Spis Ludności wciąż budzi w nas wiele wątpliwości. Zastanawiamy się nad koniecznością wzięcia w nim udziału i nad pytaniami, które mogą pojawić się w ankiecie. Okazuje się, że podanie fałszywych informacji może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Ile mamy czasu na dopełnienie formalności?

Zobacz wideo Samorządowcy odmawiają przekazania spisów wyborców. „Nie wykluczam użycia policji i służb specjalnych"

Spis powszechny 2021. Jak się zapisać?

Spis powszechny trwa do 30 września 2021, co oznacza, że każdy dzień zbliża nas do punktu zero. Aby się zapisać, niezbędne będzie wypełnienie odpowiedniego wniosku. Istnieją trzy drogi zapisu:

 • przez internet — wypełniając formularz dostępny pod adresem https://spis.gov.pl/,
 • telefonicznie — dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 spisując się telefonicznie,
 • w urzędzie gminy — korzystamy wówczas ze specjalnie utworzonego w tym celu stanowiska.

Warto zaznaczyć także, że odmowa udziału w spisie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Grzywna, którą będziemy musieli uregulować, może sięgać nawet pięć tysięcy złotych. Kara czeka także tych, którzy podadzą fałszywe informacje. W tym przypadku jednak możemy zostać podciągnięci do odpowiedzialności w formie pozbawienia wolności do dwóch lat.

Spis powszechny 2021. Polacy są oburzeni ilością pytań

Wiele osób oburza się tym, jakich sfer życia dotykają pytania zadawane przez GUS. W ankiecie możemy spodziewać się nawet pytań dotyczących sfery religijności:

 • Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?
 • Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?
 • Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
 • Jaki jest Pana(i) stan cywilny?
 • Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?
 • Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
 • Jaka jest Pana(i) narodowość? - tę odpowiedź będzie można wpisać ręcznie.
 • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? - tutaj odpowiedzi każdy będzie mógł wpisać samodzielnie.
 • Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 • Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
 • Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
 • Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
 • Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?
 • Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
 • Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?
 • Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?
 • W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
 • Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej.
 • Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?
 • Czy pracował(a) Pan(i) jako: (do wyboru z listy, na której znajdą się m.in. pracownik, pracujący na własny rachunek, czy praktykant

Okazuje się jednak, że nie wszystkie pytania wymagają odpowiedzi. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wyraźnie zaznacza:

Pytania o wyznanie i wiarę, podobnie jak pytania o przynależność do mniejszości etnicznych nie są obowiązkowe. Tam [w spisie - red.] jest opcja "nie chcę odpowiadać na to pytanie" - mówił w rozmowie z money.pl dr Dominik Rozkrut
Więcej o: