Bezwarunkowy dochód podstawowy. "W wielu polskich domach dałby bezpieczeństwo"

Bezwarunkowy dochód podstawowy - jaka jest szansa na jego wprowadzenie? 1200 zł dla dorosłego oraz 600 zł dla dziecka brzmi atrakcyjnie. To duże obciążenie dla państwa. Czy Polacy są za tym pomysłem? Wiele osób martwi ewentualny wzrost cen, który mógłby nastąpić wskutek wprowadzenia bezwarunkowego dochodu.

Jakie są założenia projektu? Wypłata 1200 zł dla każdego dorosłego oraz 600 zł dla każdego dziecka. Taka zmiana mogłaby mieć negatywne konsekwencje. Bezwarunkowy dochód podstawowy mógłby spowodować większy poziom bezrobocia. Czy ta koncepcja wejdzie w życie?

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Bezwarunkowy dochód podstawowy - plusy i minusy

Co ma na celu ten rodzaj wsparcia finansowego? W raporcie "Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?" możemy przeczytać:

Wypłata takiego świadczenia miałaby na celu zaspokojone podstawowych potrzeb każdego człowieka
Do wyzwań (świadczenia – przyp. red.) należą m.in. luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia, niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, a także związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki. Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków

Czy podwyższona jakość życia może mieć przykre skutki? Niektórzy na pewno zrezygnowaliby z wykonywanej pracy i w związku z tym wzrósłby poziom bezrobocia. Wielu obywateli jest zdania, że pieniądze nie należą się "za nic".

Czy można pić wodę przed badaniem krwi? Lekarze są jednogłośni Czy można pić wodę przed badaniem krwi? Lekarze są jednogłośni

Bezwarunkowy dochód podstawowy - koszt dla państwa

Wprowadzenie tej koncepcji w życie oznaczałoby obciążenie dla państwa w wysokości 376 mld zł rocznie. Z pozoru kwota jest ogromna, ale weźmy pod uwagę fakt, że tegoroczny budżet wynosi 486,8 mld zł. Warto zaznaczyć, że 230 mld zł rocznie odchodzi na świadczenia emerytalne oraz renty. Czy to oznacza, że są szanse na wprowadzenie bezwarunkowego dochodu do Polski? Co na ten temat sądzą nasi czytelnicy?

Dochód bezwarunkowy w wielu polskich domach dałby bezpieczeństwo byłby dobrym rozwiązaniem dla polskiej biedy
Dobry pomysł, niech trochę ludzie skorzystają, a nie tylko 500+
Moim zdaniem powinni dostać tylko ci, co pracują

Loteria szczepionkowa (zdjęcie ilustracyjne) Loteria szczepionkowa wyniki losowania 08.09.2021: komu udało się wygrać?

Więcej o: