Najniższa emerytura 2021 netto. Komu się należy? Nie wszyscy emeryci będą mogli ją otrzymać

Najniższa emerytura 2021 netto. Mimo że kwota jest niska, nie wszyscy będą mogli się nią nacieszyć. Aby móc ją otrzymać niezbędne okaże się spełnienie dwóch kluczowych warunków.

W ubiegłym roku kwotę minimalnej emerytury pobierało blisko 230 tysięcy seniorów. Jak się jednak okazuje, aż 310 tysięcy osób otrzymywało jednak emeryturę poniżej poziomu najniższych płac. Waloryzacja emerytur oraz rent następuje wraz z 1 marca każdego roku. W 2021 wskaźnik waloryzacji wynosi 4,24 procent, ale zagwarantowano przy tym minimalną podwyżkę wysokości 50 złotych. Ile lat pracy należy mieć w celu uzyskania minimalnej emerytury?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Najniższa emerytura 2021 netto. Ile wynosi i jak ją obliczyć?

W 2021 roku minimalna emerytura wynosi 1250,88 złotych brutto. W stosunku do roku poprzedniego jej wartość wzrosła o 50 złotych. To samo dotyczy także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty socjalnej oraz emerytury matczynej. Ile zostanie nam pieniędzy po przeliczeniu świadczenia na kwotę netto?

Kwota brutto wymaga jednak pewnego przeliczenia. Jak się okazuje, na rękę dostaniemy o wiele mniej. Każdy emeryt, któremu przysługuje najniższa emerytura 2021, otrzyma ostatecznie 1066,24 złote. A jak zmieni się sytuacja świadczeń emerytalnych w przyszłym roku?

Zobaczymy, jak będzie, będę walczył, żeby najniższa emerytura była wyższa. Może o 100 zł brutto. Zobaczymy też, co będzie w Nowym Ładzie, który ma zostać wkrótce ogłoszony – powiedział wiceminister Stanisław Szwed w rozmowie z "Super Expessem". 

Najniższa emerytura 2021 netto. Komu się należy?

To, jaką kwotę emerytury uzyskamy, będzie zależało od wysokości środków zgromadzonych na indywidualnych kontach ZUS i OFE. W sytuacji, w której senior przepracował odpowiednią liczbę lat, a mimo to jego kapitał nie pozwala na wypłacenie najniższego świadczenia emerytalnego, wówczas ZUS wyrównuje tę kwotę do aktualnie obowiązującej normy minimalnej emerytury.

Warto zaznaczyć przy tym, że w Polsce odpowiednia liczba lat dla osiągnięcia emerytury różnicuje się ze względu na płeć. W przypadku kobiet będzie to 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Jeśli natomiast mówimy o stażu pracy, czyli liczbie lat składkowych i nieskładkowych, dla kobiet wynosi on 20 lat, natomiast dla mężczyzn 25 lat. Przy czym okresy nieskładkowe nie mogą wynosić więcej niż 1/3 całego okresu składkowego.

Więcej o: