Zasiłek stały 2021 - ile wynosi? Sprawdź, czy spełniasz kryterium dochodowe

Czym jest zasiłek stały? To nic innego jak jedno ze świadczeń przynawanych z pomocy społecznej. Mogą na niego liczyć osoby niezdolne do pracy z racji wieku bądź ci, którzy nie mogą wykonywać żadnego zawodu. Jakie inne warunki należy spełnić?

Zasiłek stały pomaga wielu starszym osobom oraz tym, którzy są niezdolni do pracy. Przy przyznawaniu tego świadczenia, pod uwagę bierze się również kryterium dochodowe, które to co trzy lata zostaje weryfikowane. W lipcu tego roku ta kwestia została ustalona rozporządzeniem Rady Ministrów i zacznie obowiązywać od początku stycznia 2022 roku.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek stały 2021 - kto jest do niego uprawniony?

  • Pełnoletnia jednostka, która samotnie gospodaruje, nie pracuje z racji u wieku lub całkowitej niezdolności do pracy oraz jeśli jej dochód wynosi mniej od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
  • Pełnoletnia jednostka, która jest w rodzinie, nie pracuje z racji wieku lub całkowitej niezdolności do pracy oraz jeśli jej dochód i dochód przypadający na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały 2021 - na jaką kwotę można liczyć?

Jaki jest próg minimalny tej formy wsparcia? To inaczej 30 zł na miesiąc. Kwotę oblicza się indywidualnie, bazując na wysokości dochodu oraz kryterium dochodowym. Obecnie kryteria wynoszą 701 zł dla jednostki samotnej oraz 528 zł dla osoby, która jest w rodzinie. Czy istnieją limity w wysokości zasiłku stałego? Jak się okazuje, tak. W przypadku osoby samotnie gospodarującej można liczyć na maksymalnie 645 zł, zaś u ubiegającego się o zasiłek z rodziną, wysokość tego wsparcia jest różnicą między kryterium dochodowym przypadającym na osobę w rodzinie a dochodem jednej osoby w tej rodzinie.

Zasiłek stały 2022 - jakie wzrostu możemy się spodziewać?

Przed nami zmiany w tym zakresie, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Najwyższy zasiłek będzie wynosił 719 zł, zaś kryterium dochodowe 776 zł dla osoby samotnej i 600 zł dla osoby w rodzinie. 

Więcej o: