Zwolnienie z podatku od darowizny - nie każdy będzie zadowolony. Uwaga na termin

Na zwolnienie z podatku od darowizny mogą liczyć ci, którzy pilnują terminu. Kiedy spodziewamy się majątku od krewnych, nie warto odkładać tej sprawy na później. W celu uniknięcia obciążenia finansowego warto jak najszybciej przedstawić wniosek w urzędzie.

Według prawa majątek przysługujący nam po krewnych (spadek bądź darowizna) nie powinien podlegać opodatkowaniu. W takiej sytuacji należy zainteresować się formularzem SD-Z2, który można złożyć w formie online. Kto powinien go wypełnić i dlaczego warto pilnować terminu?

Zobacz wideo Dlaczego majątki rodzin polityków wciąż nie są jawne?

Zwolnienie z podatku od darowizny - wypełnij formularz

Osoby, którym zależy na uniknięciu podatku od przysługującej im darowizny, powinny wypełnić formularz SD-Z2. Ten dokument należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Mogą go złożyć osoby, którym przysługuje majątek wskutek:

  • dziedziczenia,
  • zapisu zwykłego, dalszego bądź windykacyjnego,
  • polecenia testamentowego,
  • zachowka,
  • dyspozycji bankowej wkładem na wypadek zgonu,
  • darowizny,
  • nieodpłatnej renty,
  • nieodpłatnej służebności.

Zwolnienie z podatku przysługuje obywatelom naszego kraju, innych państw należących do Unii Europejskiej oraz mieszkańcom Islandii, Norwegii oraz Liechtensteinu.

Zwolnienie z podatku od darowizny - limity

Darowizna przyznana w ciągu pięciu lat od jednej osoby i jednocześnie nie przekraczająca 9 637 zł, nie wymaga zgłaszania w Urzędzie Skarbowym. Podobnie jest w sytuacji, kiedy przysługuje nam majątek na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności przedstawionego u notariusza. 

Zwolnienie z podatku od darowizny - warto pilnować terminu

Wniosek złożony później niż sześć miesięcy po powstaniu obowiązku podatkowego wiąże się z naliczeniem podatku. Mają miejsce sytuacje, kiedy wynosi on aż 20 procent. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów warto pilnować terminu składania formularza SD-Z2.

Więcej o: