Emerytura pomostowa, czyli wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Musimy pożegnać się z zawodem?

Emerytura pomostowa to jedna z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Dotyczy ona jednak jedynie nauczycieli, którzy spełniają konkretne warunki. Jakie? Wielu Polaków uważa, że wymogi są absurdalne.

Nauczyciele posiadają przywilej skorzystania z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Do wyboru pozostaje im w takiej sytuacji emerytura pomostowa lub kompensacyjna. Która opcja będzie dla nas korzystniejsza i na czym polega różnica między nimi? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura pomostowa, czyli wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Kto może się o nią ubiegać?

Emerytura pomostowa pozwala nauczycielom na skorzystanie z opcji wcześniejszej emerytury. Mogą z niej skorzystać wszyscy, którzy na co dzień pracują w szkołach specjalnych, zakładach poprawczych czy schroniskach dla niepełnoletnich. Ale rodzaj szkoły nie jest jedynym warunkiem. Aby móc być pewnym, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, musimy:

  • mieć staż pracy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn,
  • osiągnąć  wiek [przynajmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,
  • rozwiązać umowę w danym zakładzie pracy przed złożeniem wniosku,
  • przeprowadzić przynajmniej rok zajęć przed rokiem 1999.

Emerytura pomostowa zostaje wypłacana do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Następnie, analogicznie, przechodzimy na pobieranie tradycyjnego świadczenia emerytalnego. Warto zaznaczyć, że istnieje także możliwość przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jednak obu tych świadczeń nie można łączyć.

Wcześniejsze świadczenie emerytalne dla nauczycieli. Emerytura pomostowa a świadczenie kompensacyjne

Możliwość przejścia na „emeryturę" kompensacyjną mają teoretycznie wszyscy nauczyciele. Oczywiście niezbędne okaże się przy tym spełnienie odpowiednich ku temu warunków. Przede wszystkim musimy być w stanie wykazać, że byliśmy zatrudnieni w placówce oświatowej lub wychowawczej. Ale to nie wszystko. Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne:

  • nauczyciel musi mieć za sobą 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz 20 lat pracy w placówkach oświatowych lub wychowawczych,
  • nauczyciel nie może pracować w swoim w zawodzie w chwili złożenia wniosku o świadczenie kompensacyjne,
  • nauczyciel musi mieć skończone 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn.

A co z pracą w chwili pobierania świadczenia? Okazuje się, że istnieje możliwość wykonywania pracy, ale nie może ona być związana ze szkołą. Co więcej, należy przestrzegać także odpowiednich limitów. Jeśli przekroczymy kwotę równą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, kwota świadczenia zostanie pomniejszona, natomiast w przypadku przekroczenia granicy o 130 proc., wypłata zostanie całkiem wstrzymana.

Więcej o: