Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Nie każdemu pracownikowi przysługuje L4

W przypadku choroby pracownik ma prawo udać się na urlop, aby w pełni wyzdrowieć i zebrać siły. Wynika to z Kodeksu Pracy, który dotyczy wyłącznie jednego rodzaju umowy. Co dzieje się wtedy, kiedy zleceniobiorca zachoruje? Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie, to sytuacja w której obowiązują nieco inne zasady. Sprawdź, jakie prawa ci przysługują.

Praca jest ważna, ponieważ dzięki niej mamy możliwość zarobku i samorealizacji. Ważny jest również urlop, który ma na celu poprawę samopoczucia lub zdrowia pracownika. W przypadku urlopu wypoczynkowego, pracownik powinien zebrać siły, aby powrócić do pracy z większą motywacją i determinacją. W przypadku urlopu zdrowotnego, pracownik ma obowiązek podreperować swoje zdrowie, aby nie stało na przeszkodzie do wykonywania dalszej pracy. Pracownik w przypadku choroby bierze tzw. L4. Obowiązuje to te osoby, które zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Co w przypadku zleceniobiorców? Okazuje się, że L4 nie jest wykluczone, ale zależy od składek i pracodawcy. 

Zobacz wideo Rząd planuje pełne oskładkowanie umów zleceń? „To najgorszy moment na tego typu operacje"

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie: co przysługuje zleceniobiorcy w przypadku choroby?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, umowa o pracę gwarantuje pracownikowi płatny urlop zdrowotny, w przypadku choroby. Wystarczy zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia pracownika. W przypadku umowy zlecenie, umowa nie przewiduje takich sytuacji. Nie oznacza to jednak, że zleceniobiorca nie może udać się na urlop w celu naprawienia swojego stanu zdrowia. Prawo do płatnego zwolnienia chorobowego przysługuje osobie, która opłaca składkę chorobową na umowie zleceniu. Nie jest to jednak obowiązkiem pracodawcy, a dobrowolnym działaniem zleceniobiorcy, do którego ma prawo. Jeśli zleceniobiorca nie opłaca składek, wtedy może poprosić swojego zleceniodawcę o bezpłatny dzień wolny w celu podreperowania zdrowia. 

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie: Znaczenie mają składki i ustalenia z pracodawcą

Opłacenie składki zdrowotnej to nie wszystko. Od momentu rozpoczęcia jej opłacania, zleceniobiorca musi odczekać pełne 90 dni. Dopiero po tym czasie uzyska prawo do pełnego korzystania z płatnego urlopu zdrowotnego L4. Wysokość składki chorobowej to 2,45% podstawy wymiaru, tzn. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zleceniobiorca musi złożyć specjalny wniosek u zleceniodawcy. Zleceniodawca nie ma obowiązku wypłacenia pieniędzy choremu. Od pierwszego dnia niezdolności do pracy zasiłek finansuje ZUS, co oznacza, że zleceniodawca nie może nie wyrazić zgody. Zwolnienie L4 nie obowiązuje zatem tych pracowników, którzy nie opłacają składki lub ich pracodawcy jej nie opłacają.

Czym różni się umowa zlecenie od umowy o pracę? Nie chodzi tylko o ubezpieczenie

Podstawowa różnica między umową zlecenie, a umową o pracę jest taka, że pracownika obowiązuje Kodeks Pracy. Zleceniobiorca nie ma spisanych określonych zasad poza ustaleniami, które zostały zarządzone między nim, a zleceniodawcą. Zleceniodawca ma prawo narzucić własne zasady i umieścić je na umowie-zleceniu. Przy umowie zlecenie pracownik wykonuje określone czynności prawne dla innego podmiotu. Daje to możliwość wykonywania zleconej czynności w innym miejscu i czasie niż miejsce pracy i mogą być one wypełniane przez osobę trzecią. W przypadku umowy o pracę jest zupełnie inaczej. 

Więcej o: