500 plus dla seniora. Kto może się o nie ubiegać? Istnieją dwa kryteria

500 plus dla seniora ma być wsparciem wszystkich emerytów i rencistów, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. Okazuje się jednak, że kryterium kwalifikujące do pobierania świadczenia są bardzo restrykcyjne. Jakie warunki będziemy musieli spełnić?

500 plus zwykle kojarzy nam się ze świadczeniem przysługującym dzieciom, ale w tym roku mogą na nie liczyć także seniorzy. Sprawa nie jest jednak taka prosta. Aby je otrzymać, niezbędne okaże się spełnienie kilku istotnych warunków. Wypłata będzie uzależniona między innymi od dochodów oraz stanu zdrowia świadczeniobiorcy. Kto może się o nie ubiegać?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

500 plus dla seniora. Kto może liczyć na dodatkowe wsparcie?

Dodatkową gotówkę otrzymają seniorzy, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji oraz osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny. W każdym z obu wypadków niezbędne będzie ukończenie przynajmniej 75 roku życia. Oprócz kwestii zdrowotnej pod uwagę będzie brana także sprawa wysokości otrzymywanych dochodów. Na świadczenie w pełnym wymiarze będą mogli liczyć tylko ci, których miesięczne dochody nie przekroczą 1727,08 złotych brutto, co po przeliczeniu dam nam 1227,08 złotych netto. Co ważne, do zarobków nie zaliczamy świadczenia pielęgnacyjnego ani renty. A co z emerytami, którzy przekroczą dany próg? Otóż okazuje się, że nie muszą całkowicie rezygnować z wnioskowania o 500 plus. Jedyną konsekwencją będzie obniżenie oferowanej kwoty na zasadzie „złotówka za złotówkę".

500 plus dla seniora wniosek. Jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty dostarczyć?

Aby otrzymać 500 plus dla seniora, będziemy musieli o nie wnioskować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór dokumentu znajdziemy na oficjalnej stronie zus.pl Niezbędne może okazać się także dostarczenie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą naszą sytuację życiową. Będą to:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • dokumentacja medyczna
  • wszelkie dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku, np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej czy zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku
Więcej o: