Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Wielu seniorów nie otrzyma zastrzyku gotówki

Umowa zlecenie różni się od umowy o pracę. Znaczenie ma m.in kwestia ubezpieczenia, dni wolnych, czy właśnie emerytury. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Kodeks Pracy nie uwzględnia umowy zlecenie. Seniorzy mogą być zawiedzeni, co czeka ich po wielu latach pracy.

Umowa zlecenie w znacznym stopniu różni się od umowy o pracę. Zatrudniając się na umowie zleceniu często możemy czuć niepokój, związany właśnie z przyszłą emeryturą. Na umowę zlecenie decydują się np. studenci, którzy nie potrzebują myśleć o składkach i świadczeniach, przysługujących im za kilkadziesiąt lat. Często oferta umowy zlecenie jest również łatwiejsza do pozyskania, dlatego często są zatrudniane na niej osoby bez doświadczenia, np. imigranci. Czy mity związane z zależnościami między umową zlecenie, a emeryturą są prawdą? Okazuje się, że nie zawsze. Istnieje sposób na otrzymanie emerytury przez zleceniobiorcę. Należy dopilnować pewnych formalności, które należą do obowiązków zleceniodawcy. 

Zobacz wideo Rząd planuje pełne oskładkowanie umów zleceń? „To najgorszy moment na tego typu operacje"

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikowi przysługuje prawo do emerytury. Niestety, pracownikiem nazywamy zgodnie z prawem wyłącznie osobę, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie jest wyłącznie zleceniobiorcą, zatem zgodnie z prawem, nie przysługuje jej prawo do emerytury. Nie oznacza to jednak, że po przepracowanych latach pracy i osiągnięciu wieku emerytalnego taka osoba nie otrzyma pieniędzy. Istnieją pewne sytuacje, które umożliwiają seniorom otrzymanie emerytury nawet jeśli osoba pracowała wyłącznie na umowie zleceniu.

Czym jest staż pracy? Ma ogromne znaczenie w przypadku emerytury i umowy zlecenie

Jedną z wyjątkowych sytuacji, w których osoba która osiągnęła wiek emerytalny, a była zatrudniona na umowie zleceniu jest staż pracy. Jest to suma wszystkich zatrudnień, które miały miejsce w życiu seniora przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Staż pracy łączy w sobie wszystkie okresy, w których pracownik świadczył pracę w ramach stosunku pracy, czyli na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Liczy się ilość etatu i sposób rozwiązania umów. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy praca wykonywana była pod stałym nadzorem i kierownictwem zleceniodawcy w warunkach przez niego określonych staż pracy może mieć duże znaczenie. Okres, przez który zleceniobiorca świadczył pracę na jej podstawie, może zostać wliczony do stażu pracy. Oznacza to, że długotrwałe zatrudnienie na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym zalicza się do stażu pracy.

Umowa zlecenie a emerytura. Najważniejsze są składki, które trzeba opłacać

Sam staż pracy na umowie zleceniu nie wystarczy, aby otrzymać emeryturę. Największą rolę odgrywają składki płacone przez pracodawcę, a w przypadku umowy zlecenie-zleceniodawcę. Jeśli tego dopilnował, jego pracownicy mają wliczony staż pracy do emerytury i otrzymają należyte pieniądze za przepracowane lata na tej umowie. Od 2016 roku składki wynikające z umowy zlecenie są obowiązkowe, gdy zleceniobiorca nie osiąga przychodów w wysokości co najmniej ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Jeśli tego rodzaju składki były odprowadzane regularnie, zleceniobiorcy przysługuje emerytura.

Więcej o: