ZUS przeliczenie emerytury po 65 roku życia wniosek - zysk odczują nieliczni

Na ponowne przeliczenie emerytury mogą liczyć nie wszyscy seniorzy. Na większe pieniądze mogą liczyć najmłodsi świadczeniobiorcy. Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia i co on może zmienić?

Większość seniorów pobiera świadczenie, którego wysokość nie jest wystarczająca. Wydatki na leki czy prywatne wizyty u lekarza często wykraczają poza budżet. Z tego względu wielu emerytów interesuje ponowne przeliczenie świadczenia. Którym przedstawicielom najstarszej części społeczeństwa taki krok się opłaca? 

Zobacz wideo Drzwi Maszy zdewastowane. "Nikt nie znał mojego adresu. Ja się po prostu boje"

ZUS przeliczenie emerytury po 65 roku życia wniosek - nie każdy senior na tym skorzysta

Do ponownego przeliczenia emerytury uprawniony jest każdy senior, który korzysta z tego świadczenia. Jednak nie każdemu przyniesie to korzyść. Na większą kwotę wsparcia mogą liczyć świeżo upieczeni emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny w tym roku. Z jakiego powodu tak się dzieje? Według artykuły 26c, seniorzy otrzymają różnicę świadczenia, która wyjdzie na korzyść:

Po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat przez osobę, która pobierała okresową emeryturę kapitałową do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku, emeryturę z Funduszu oblicza się ponownie z urzędu na zasadach określonych w art. 26, z tym że do obliczenia emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku 65 lat, obowiązujące w dacie osiągnięcia tego wieku.

ZUS przeliczenie emerytury po 65 roku życia wniosek - czy możemy spotkać się z odmową?

Wniosek ERPO jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy można spotkać się z odmową po złożeniu wymaganego dokumentu? Jak się okazuje, tak. Do ZUS trafiają wnioski od emerytów ze starego systemu, niepracujących seniorów z emeryturą wyliczoną według nowego systemu, którzy już wcześniej skorzystali z tablic średniego dalszego trwania życia. Właśnie te osoby spotkają się z odmową, gdyż w ich sytuacji zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia jest niemożliwe. Wysokość ich świadczeń została ustalona i jak na razie nie ulegnie zmianie. 

Więcej o: