Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz? Brak spełnionych warunków grozi utratą dochodu

W sytuacjach zagrażających zdrowiu pracownika, chory ma prawo do tzw. zwolnienia lekarskiego. Zdarza się jednak, że wizyta u lekarza odbywa się później, niż pierwsze objawy uniemożliwiające pracę. Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz? To zależy od wielu czynników.

Pracownik ma prawo do skorzystania z płatnego urlopu chorobowego. Wynika to z Kodeksu Pracy, który przewiduje urlop dla osoby chorej, celem odzyskania sił i powrotu do pracy z lepszą kondycją i pełnym zaangażowaniem. Bywa jednak, że zdarzają się sytuacje wyjątkowe i pracownik nie jest w stanie pojawić się w pracy, ale nie może również udać się na wizytę u lekarza. W takich momentach grożą mu konsekwencje z tytułu niepojawienia się w pracy, a zatem niewykonania powierzonych mu obowiązków. Lekarz ma prawo wystawić zwolnienie wsteczne, ale dzieje się to tylko w nielicznych przypadkach.

Zobacz wideo Nadgodziny praca nocna, a może zwolnienie ze wszystkich obowiązków? Na co uważać w ciąży?

Zwolnienie lekarskie nie działa wstecz? Powód musi być ważny

Zwolnienie lekarskie otrzymuje osoba chora, która zgłasza niezdolność do pracy. Lekarz na podstawie ogólnej oceny stanu zdrowia pacjenta decyduje, czy pacjent może wykonywać pracę bez dalszych konsekwencji zdrowotnych, czy powinien pozostać w domu. Pacjent na wizycie u lekarza otrzymuje zwolnienie lekarskie, tzw. L4. Obowiązuje ono zazwyczaj od dnia, w którym chory pojawił się na wizycie lekarskiej. Są jednak szczególne przypadki, w których może otrzymać tzw. L4 wsteczne. Powód musi być poważny i świadczyć o tym, że pacjent uskarżał się na silne dolegliwości w dniach poprzedzających wizytę. Zaświadczenie lekarskie obowiązuje maksymalnie do 3 dni wstecz i wtedy nieobecność w pracy zostanie usprawiedliwiona. Zgodnie z par. 7 ust. 3 r.s.t. zaświadczenie lekarskie może być również wystawione na okres niezdolności do pracy przypadający przed dniem, w którym przeprowadzono badania, ale okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień badania i jest to dopuszczalne jedynie wtedy, gdy wynik badania wskazuje, że w okresie tym ubezpieczony niewątpliwie był niezdolny do pracy. Jedynie lekarz psychiatra ma prawo wystawić zwolnienie lekarskie wsteczne na okres dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień badania w razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania. To bardzo wyjątkowe sytuacje. 

Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz? Wszystko zależy od diagnozy i lekarza

Lekarz może wystawić zwolnienie wsteczne, do trzech dni poprzedzających wizytę. Jeśli jednak zorientuje się, że stan zdrowia pacjenta w dniach poprzedzających wizytę nie był aż tak niepokojący i zagrażający zdrowiu lub życiu, ma prawo odmówić wystawienia zwolnienia. Pracodawca uwzględni nieobecność chorego w poprzednich dniach tylko, jeśli chory udowodni, że z przyczyn niezależnych wcześniejsza wizyta u lekarza była niemożliwa do realizacji. W innym przypadku będzie to traktowane jako nieobecność.

Co jeśli lekarz nie zgodzi się na zwolnienie wsteczne? Możliwe konsekwencje finansowe

W przypadku kiedy pracownik nie pojawił się w pracy, a lekarz nie zgodził się na wystawienie zwolnienia lekarskiego o terminie poprzedzającym wizytę, pracodawca ma prawo wyegzekwować od pracownika konsekwencje jego czynów. Brak usprawiedliwionej nieobecności może być potraktowany jako niewypełnienie obowiązków pracowniczych i może skutkować zwolnieniem. W szczególnych wypadkach pracodawca może udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu, lub urlopu na żądanie. Nie zawsze wiąże się to jednak z płatnymi dniami nieobecności i może pozbawić pracownika części wypłaty. 

Więcej o: