Wrześniowe zmiany w świadczeniach ZUS dla emerytów. Część seniorów straci

Na początku września uległy zmianie graniczne kwoty przychodu. Jakie znaczenie ma ta modyfikacja dla seniorów? Świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostaną zmniejszone bądź zawieszone. Na tę kwestię muszą szczególnie uważać osoby korzystające z renty socjalnej. Dlaczego?

Wrześniowe zmiany ZUS: czego dotyczą? Na emerytów i rencistów czeka przykra informacja - świadczenia pobierane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ulegną redukcji. To skutek ustalenia nowej granicy kwoty przychodu, obowiązującej od 1 września 2021 roku. Czy rzeczywiście każdy senior ma się czego obawiać? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Koniec publicznej opieki zdrowotnej? „Idziemy w tym kierunku"

Wrześniowe zmiany w świadczeniach ZUS dla emerytów - zawieszenie wypłaty

Od początku września, pierwszy próg przychodu wynoszący 70% przeciętnego wynagrodzenia to kwota 3853,20 zł brutto. Senior pobierający wyższe świadczenie spotka się ze zredukowaną wypłatą. Drugi próg w wysokości 130% przeciętnej pensji to inaczej kwota 7155,90 zł. Świadczenia przekraczające tę granicę zostaną zawieszone. Nowe kwoty limitów powinny szczególnie zainteresować seniorów korzystających z renty socjalnej, gdyż przy dodatkowym przychodzie przekraczającym próg 3853,20 zł, renta nie trafi do nich w całości. 

Wrześniowe zmiany w świadczeniach ZUS dla emerytów - kto nie odczuje rewolucji?

Przez jaki czas będą obowiązywały nowe limity? Będą one aktualne przez trzy miesiące, mianowicie przez: wrzesień, październik i listopad. Najbliższa modyfikacja w tym zakresie będzie miała miejsce 1 grudnia 2021 roku. Czy wszyscy seniorzy odczują skutki wrześniowej rewolucji w świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Jak się okazuje, część obywateli nie odczuje zmian. Kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyźni po 65. roku życia mogą spać spokojnie. Nowe limity nie odbiją się na ich finansach, więc mogą dorabiać bez ograniczeń. 

Więcej o: