500 plus dla seniora. Nie wszyscy emeryci mogą liczyć na pełną kwotę świadczenia

Emeryci mogą w tym roku liczyć na dodatkowe wsparcie od rządu. 500 plus dla seniora otrzymają jednak tylko niektórzy. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc liczyć na świadczenie w pełnym wymiarze?

Gdy mówimy o 500 plus, zwykle od razu kojarzymy je z formą wsparcia dla rodzin. W tym roku jednak z dodatkowej gotówki będą mogli skorzystać także emeryci. Aby mieć możliwość wnioskowania o świadczenie, niezbędne okaże się spełnienie dwóch najważniejszych warunków dotyczących stanu zdrowia oraz dochodów. Kto może liczyć na zastrzyk gotówki?

Zobacz wideo Tusk kpi z Kaczyńskiego i PiS-u, przyznaje się do błędu, a potem stwierdza: Wygrywałbym wybory przez 100 lat

500 plus dla emeryta. Kto może się o nie ubiegać?

Nowe świadczenie dedykuje się seniorom niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny. W obu tych przypadkach niezbędne okaże się spełnienie dwóch warunków. Pierwszym z nich jest ukończenie przynajmniej 75 roku życia, drugi natomiast będzie dotyczył comiesięcznych dochodów. Pełnej kwoty świadczenia mogą spodziewać się tylko osoby, których miesięczne „zarobki" nie przekroczą 1727,08 złotych brutto, czyli 1227,08 złotych netto. Warto pamiętać także o tym, że przy dochodach nie jest brana pod uwagę renta ani zasiłek pielęgnacyjny. Ci natomiast, którzy przekroczą podany próg, otrzymają świadczenie pomniejszone na zasadzie „złotówka za złotówkę".

500 plus dla seniora. Co zrobić, aby je otrzymać? Wniosek

Oczywiście 500 plus nie jest świadczeniem przysługującym „z góry". Aby je otrzymać. niezbędne okaże się wypełnienie odpowiedniego wniosku, który znajdziemy na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające naszą sytuację życiową:

  • orzeczenie o niezdolności do egzystencji
  • dokumentacja medyczna
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku, np. zaświadczenie o stanie zdrowia
Więcej o: