Spis powszechny 2021 przez Internet. Do kiedy można się spisać? To ostatni moment

Spis powszechny 2021 przez Internet to bezpieczna i wygodna forma samospisu. Obywatelom pozostało niewiele czasu. Za odmowę udziału w spisie lub podanie fałszywych informacji grożą kary. Jak się spisać i czy spis drogą internetową to jedyna możliwość?

To już ostatni moment aby wziąć udział w Spisie Powszechnym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2021. Termin samospisu mija 30 września i po tym terminie możliwość spisu drogą internetową zostanie całkowicie zamknięta. Pozostanie prowadzenie spisu uzupełniającego, który jest wykonywany przez rachmistrzów. Warto się pospieszyć ponieważ za brak spisu i celowe odmawianie lub podawanie fałszywych odpowiedzi grożą kary. Sprawdź, jak prawidłowo się spisać, aby dopełnić obowiązków.

Zobacz wideo Czy Polska pójdzie drogą Wielkiej Brytanii? Komentarz do słów marszałka Terleckiego

Czy spis powszechny jest obowiązkowy? Możliwe konsekwencje

Spis powszechny jest obowiązkowy i każdy obywatel ma obowiązek udzielić informacji, które są uwzględnione w specjalnym kwestionariuszu. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale bądź czasowo na terenie Polski, a więc miał również miejsce w przeszłości. Ma na celu dostarczenie Rządowi, a także Głównemu Urzędowi Statystycznemu najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach. Za podanie świadomie nieprawdziwych informacji grozi kara grzywny nawet 5 tysięcy złotych, lub kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Emerytura pomostowa (zdjęcie ilustracyjne) Emerytura bez podatku tabela 2021 - zysku nie odczuje każdy senior

Spis powszechny 2021 przez Internet. Jak się spisać?

Pierwszą i najważniejszą formą spisu jest kwestionariusz osobowy, umieszczony na oficjalnej stronie https://spis.gov.pl. Po zalogowaniu się należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie. Wystarczy udzielić informacji w odpowiedzi na pytania i przesłać ankietę. Jest to tzw. metoda samospisu internetowego. W sytuacjach wyjątkowych przeprowadza się spis uzupełniający.

Ochrona przedemerytalna Zostało niewiele czasu na wykorzystanie zaległego urlopu. Pilnuj terminu

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Czy trzeba spisać się przez Internet?

Spis przez Internet jest obowiązkowy, jednak są pewne rozwiązania w drodze wyjątku. Jeśli osoby weryfikujące internetową formę samospisu uznają, że podane dane należy zweryfikować lub uzupełnić, istnieje wtedy możliwość tzw. spisu uzupełniającego. Podobnie dzieje się w przypadku osób np. starszych, lub niepełnosprawnych lub takich, które z przyczyn niezależnych nie mogły dokonać samospisu. Forma uzupełniająca to rozmowa z rachmistrzem. Rachmistrze swoją pracę rozpoczęli w maju i nadal prowadzą uzupełnianie danych w sposób szczegółowy. Jeśli oczekujesz telefonu od rachmistrza, może zadzwonić z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.Od 23 czerwca br. rachmistrzowie realizują również wywiady bezpośrednie. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Więcej o: