Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop? Musisz pilnować terminu!

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników. W Kodeksie pracy jest zapis wyznaczający termin wykorzystania zaległego urlopu. Co się stanie, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu w tym terminie?

W zależności od stażu pracy pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Prawa do urlopu nie można się zrzec, a pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu w wymiarze, który przysługuje zatrudnionemu. W jakim terminie należy wykorzystać urlop wypoczynkowy?

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop wypoczynkowy? 

Każdy pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w roku, za który on przysługuje - czyli do 31 grudnia. Jeśli się to nie uda, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten staje się urlopem zaległym. W tej sytuacji pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu w terminie określonym w art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, czyli do 30 września następnego roku.

Na podstawie art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w myśl art. 163 k.p. (czyli w terminie ustalonym w planie urlopów bądź po porozumieniu z pracownikiem) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na przymusowy urlop w sytuacji, gdy pracownik był proszony o wykorzystanie dni wolnych do 30 września następnego roku, ale tego nie zrobił. 

Co jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września? Pracownik nie poniesie z tego tytułu konsekwencji, ale pracodawca może otrzymać karę w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Nałożenie kary przez inspekcję pracy nie wpływa na prawo pracownika do urlopu - będzie mógł go i tak wykorzystać. Warto jednak pamiętać, że prawo do ubiegania się o zaległe dni wolne przepada po trzech latach. 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Kto otrzyma pieniądze za niewykorzystany urlop?

Nie każdy pracownik otrzyma pieniądze za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent za urlop przysługuje pracownikowi tylko i wyłącznie wtedy, gdy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku o pracę. Jeśli pracownikowi kończy się umowa i nie ma możliwości wykorzystania zaległego urlopu, to otrzyma od pracodawcy pieniądze. 

Pracownik nie otrzyma pieniężnej rekompensaty za niewykorzystany urlop w trakcie trwania umowy o pracę. Tak samo dzieje się w przypadku, gdy pracownik i pracodawca planują przedłużenie umowy - niewykorzystany urlop pracownik powinien wykorzystać fizycznie, w trakcie trwania kolejnego stosunku o pracę.

Więcej o: