Emerytura pomostowa tylko dla wybranych. Warunki są bardzo restrykcyjne

Emerytura pomostowa to rodzaj świadczenia, o które mogą ubiegać się tylko nieliczni. Jednym z głównych warunków, który trzeba spełniać, aby otrzymać emeryturę pomostową, jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Rodzaj wykonywanej pracy nie jest jedynym kryterium do przyznania emerytury pomostowej. Jakie są pozostałe warunki?

Emerytura pomostowa to rodzaj wcześniejszej emerytury. Przyznawana jest osobom, które zajmowały się pracą o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach przez co najmniej 15 lat. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Czy możemy przewidywać wzrost podatków?

Emerytura pomostowa. Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? 

Emerytura pomostowa to świadczenie, które przysługuje osobom, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Warunkiem koniecznym do przyznania tego świadczenia jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Za pracę w szczególnych warunkach uznaje się prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Natomiast prace o szczególnym charakterze to zadania, których wykonanie może z wiekiem - na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej - stać się dla pracownika trudne i zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. 

O emeryturę pomostową mogą ubiegać się osoby, które pracowały np. w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu. Przez prace w szczególnych warunkach rozumiemy m.in.:

 • prace na wodzie, 
 • prace pod ziemią, 
 • prace w powietrzu,
 • prace w warunkach zmiennego mikroklimatu,
 • bardzo ciężkie prace fizyczne,
 • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Emerytura pomostowa - warunki. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełniać kilka warunków

Pracownicy, którzy chcą ubiegać się o emeryturę pomostową, muszą spełniać szereg warunków, aby otrzymać świadczenie. 

Emerytura pomostowa zostanie przyznana pracownikowi, który:

 • jest urodzony po 31 grudnia 1948 roku,
 • zajmował się pracą o szczególnym charakterze przez minimum 15 lat,
 • osiągnął wiek 55 lat u kobiet lub 60 lat u mężczyzn,
 • ma okres składkowy oraz nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat u kobiet i od 25 lat u mężczyzn,
 • po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Emerytura pomostowa wypłacana jest z Funduszu Emerytur Pomostowych. Składki na ten fundusz opłacają pracodawcy zatrudniający pracowników do wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Opłacanie tych składek za wszystkich pracowników jest obowiązkowe.

Jakie dokumenty do emerytury 2021? Błąd może skutkować utratą dochodu Jakie dokumenty do emerytury 2021? Błąd może skutkować utratą dochodu

Ile wynosi emerytura pomostowa? 

Wysokość tzw. pomostówki zależy od wysokości zgromadzonych składek. Aby obliczyć, ile pieniędzy otrzymamy, należy podzielić podstawę przez średnie dalsze trwanie życia ustalone na podstawie tablic średniego trwania życia.

Więcej o: