Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełniać pewne warunki

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Nauczyciele mogą przejść na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Przysługuje im świadczenie kompensacyjne lub emerytura pomostowa. Muszą jednak spełniać określone warunki. Jakie? Odpowiadamy.

Do 2008 roku nauczyciele mogli przejść na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Wiek nie miał znaczenia. Teraz nauczyciele mogą zdecydować się jedynie na emeryturę pomostową lub świadczenie kompensacyjne. Jakie warunki trzeba spełniać? 

Zobacz wideo Bez lockdownu, bez systemów hybrydowych, bez obowiązkowych szczepień. Duda o początku roku szkolnego

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać świadczenie kompensacyjne

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom, wychowawcą, psychologom, bibliotekarzom, a także pracownikom innym niż pracownicy pedagogiczni. Warunkiem jest zatrudnienie w placówkach oświatowych lub wychowawczych. Świadczenie nie przysługuje osobom, które wykonywały w ostatnim czasie pracę w innym zawodzie. 

Aby uzyskać świadczenie kompensacyjne, nauczyciel musi spełniać trzy warunki: 

  • mieć minimum 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat nauczania w placówkach oświatowych lub wychowawczych;
  • nie może świadczyć nadal pracy w charakterze nauczyciela;
  • mieć ukończony odpowiedni wiek - 55 lat w przypadku kobiety i 59 w przypadku mężczyzny w latach 2021-2022. 

Emerytura pomostowa dla nauczycieli. Tylko część pedagogów może przejść na ten rodzaj emerytury

Niektórzy nauczyciele mogą starać się o emeryturę pomostową. Przysługuje ona nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach specjalnych, zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich. Nauczyciel może ubiegać się o tzw. pomostówkę na pięć lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Musi jednak spełnić następujące warunki: 

  • mieć staż pracy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn,
  • skończyć 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn,
  • pracować choć jeden dzień przed 1999 r.,
  • rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą.
Więcej o: