Emerytura pomostowa nie przysługuje każdemu. Te warunki szokują

Jak się okazuje, o ten rodzaj wsparcia mogą ubiegać się tylko wybrani. Jakie warunki należy spełnić, aby móc pobierać emeryturę pomostową? Pod uwagę bierze się między innymi wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Poznaj pozostałe kryteria.

Emerytura pomostowa to inaczej wcześniejsza emerytura. Należy się ona osobom, które zatrudnione były w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach przez minimum 15 lat. Jakie inne warunki pozwalają na skorzystanie z tego świadczenia? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Których polityków trzeba wysłać na emeryturę? "Ja się ze swoimi poglądami nie kryję"

Emerytura pomostowa - kto może z niej skorzystać?

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą skorzystać ze specjalnego świadczenia, jakim jest emerytura pomostowa. Wspomniana wyżej praca w szczególnych warunkach to inaczej konfrontacja z czynnikami ryzyka na co dzień. Wraz z wiekiem wykonywanie jej może powodować trwały uszczerbek na zdrowiu. Są to na przykład:

  • prace w podziemiach,
  • prace w powietrzu,
  • prace w warunkach zmiennego mikroklimatu,
  • bardzo ciężkie prace fizyczne,
  • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Z kolei prace o szczególnym charakterze stają się dla pracownika uciążliwe i czasem nawet niemożliwe w wykonaniu ze względu na pogorszenie się kondycji fizycznej. Mogą one zagrażać również bezpieczeństwu publicznemu.

Emerytura pomostowa - poznaj pozostałe warunki

Ten rodzaj świadczenia przysługuje pracownikowi, który:

  • urodził się po 31 grudnia 1948 roku,
  • wykonywał pracę o szczególnym charakterze przez minimum 15 lat,
  • ukończył 55 lat u kobiet lub 60 lat u mężczyzn,
  • ma okres składkowy oraz nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat u kobiet i od 25 lat u mężczyzn,
  • po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Wypłacaniem emerytury pomostowej zajmuje się Fundusz Emerytur Pomostowych.

Więcej o: