Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Świadczenie nie pokryje kosztów pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy przysługuje rodzinie osoby zmarłej. Ma pomóc rodzinie pokryć koszta związane z pogrzebem. Wsparcie finansowe jest wypłacane nie tylko rodzinie. Może je otrzymać np. pracodawca. Sprawdź ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2021 roku.

Utrata bliskiej osoby to nie tylko trudny moment pod względem emocjonalnym. Zdarza się, że pochówek to duży wydatek, na który nie stać każdego. W przypadku śmierci osoby najbliższej, w związku z pochówkiem przysługuje zasiłek pogrzebowy. Ten rodzaj świadczenia ma pokryć koszty i wspomóc rodzinę zmarłego. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy i kto może go otrzymać? Okazuje się, że nie tylko rodzina może ubiegać się o te pieniądze. Kwota budzi jednak kontrowersje, ponieważ bywa, że nie starcza na niezbędne wydatki.

Zobacz wideo Bartoszewski: Jestem zaniepokojony, że na mszach uprawia się politykę

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? Nie tylko rodzina może go dostać

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tej osobie, która pokrywa koszty pogrzebu. Najczęściej jest to osoba najbliższa, ale bywa że o zasiłek ubiega się pracodawca, lub pracownik pomocy społecznej. Często jest to opiekun lub nawet sąsiadka. W sytuacji, gdy koszty pogrzebu zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek dzieli się proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Należy jedynie wykazać, że koszty pogrzebu zostały pokryte i złożyć odpowiedni wniosek. 

14. emerytura (zdjęcie ilustracyjne) Emerytura pomostowa nie przysługuje każdemu. Te warunki szokują

Wniosek o zasiłek pogrzebowy. Jak i gdzie go złożyć?

Niezależnie od tego, czy wniosek składa rodzina osoby zmarłej, czy osoba niespokrewniona, należy dostarczyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12)
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe - jeśli dziecko urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła)
  • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank - jeśli oryginały składasz w banku,
  • zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że ty albo zmarły podlegacie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu - w przypadku osoby ubezpieczonej (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują),
  • dokumenty, które potwierdzą, że jesteś z rodziny zmarłego (na przykład odpis skrócony aktu urodzenia),
  • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport - jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Skompletowane dokumenty należy złożyć w placówce ZUS do 12 miesięcy od dnia śmierci lub do 12 miesięcy od dnia pogrzebu (w przypadku zaginięcia, jeśli na przykład pojawił się problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją). ZUS rozpatruje wniosek, a pieniądze zostają przelane na konto. 

500 plus dla seniorów 500 plus dla seniora. Kto może się ubiegać o dodatkową gotówkę?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Kwota może rozczarować

Zasiłek pogrzebowy z założenia ma pokryć koszty pogrzebu. Stawki różnią się w wielu kościołach, a ceny za miejsce na cmentarzu również mogą być wysokie. W grę wchodzi rodzaj pomnika, tablicy i trumny, w przypadku kremacji jest to także większy wydatek. Jeśli bliscy decydują się na balsamowanie zwłok, to koszt całego pochówku może sięgnąć setek tysięcy. W związku z tymi kosztami, kwota zasiłku może wydawać się mała. W 2021 roku świadczenie wynosi 4000 złotych. Jest przyznawane niezależnie od kosztów pokrytych przez najbliższych osoby zmarłej. Kwota zasiłku obowiązuje 0d 2011r.

Więcej o: