Bon zasiedleniowy 2021. Czy warto z niego skorzystać? Niewywiązanie się niesie za sobą spore konsekwencje

Bon zasiedleniowy 2021. Kto może się o niego ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić? Lepiej być konsekwentnym. Niewywiązanie się z umowy może skutkować zwrotem całej otrzymanej kwoty.

Bon zasiedleniowy to świadczenie dedykowane osobom bezrobotnym, które podejmują pracę poza miejscem swojego zamieszkania. Dodatkowa gotówka ma być formą wsparcia dla poprawy jakości życia wielu ludzi. Jakie jednak warunki regulują możliwość otrzymania dodatkowej gotówki?

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Bon zasiedleniowy 2021. Kto może się o niego ubiegać i jak złożyć wniosek?

Otrzymanie bonu zasiedleniowego releguje szereg warunków. Przede wszystkim osoby, które mogą liczyć na tę formę wsparcia, muszą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne i nie mogą przekroczyć 30 roku życia. Jednak najważniejszą rzeczą jest to, aby ich nowa praca znajdowała się poza miejscem zamieszkania, a umowa zawarta pomiędzy pracownikiem i pracodawcą wynosiła minimum 6 miesięcy. Oprócz tego ich nowe zarobki powinny być wyższe niż najniższa krajowa. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a pracą musi wynosić co najmniej 80 km.

Oczywiście, aby otrzymać bon zasiedleniowy, niezbędne okaże się złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu starostwa, na podstawie którego związywana jest umowa pomiędzy starostwem a bezrobotnym. Umowa natomiast określa kwotę wypłacanego świadczenia (może ono wynosić nawet 200% przeciętnego wynagrodzenia) oraz czas i sposób wypłaty środków.

Bon zasiedleniowy 2021. Jakie obowiązki nakłada na świadczeniobiorcę?

Okazuje się, że tego typu świadczenie nakłada na świadczeniobiorcę pewne obowiązki. Będzie to m.in.:

  • dostarczenie do urzędu pracy dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku dotyczącego odległości miejsca zamieszkania od miejsca pracy,
  • udokumentowanie pozostawiania w zatrudnieniu przez okres przynajmniej 6 miesięcy,

W przypadku natomiast, gdy utracimy owo zatrudnienie, jesteśmy zobowiązaniu do poinformowania urzędu o takim stanie rzeczy. Jeśli mimo wszystko nie chcemy utracić dodatkowych środków, jesteśmy zmuszeni do podjęcia nowego zatrudnienia. Po siedmiu dniach od podjęcia nowej pracy powinniśmy złożyć do urzędu oświadczenie o podjęciu nowego zatrudnienia oraz zaświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca pracy. Niewywiązanie się z obowiązków skutkuje koniecznością zwrócenia całej otrzymanej kwoty.

Więcej o: