Emerytura za staż - ile trzeba będzie na nią czekać? Emeryci są poruszeni

Emeryutry za staż nie może doczekać się ogromna liczba seniorów. Ten projekt nie został jak na razie zrealizowany, a cierpliwość u zainteresowanych powoli się kończy. Czy wcześniejsze emerytury doczekają się realizacji?

Wprowadzenie wcześniejszych emerytur umożliwiłoby przejście na odpoczynek bez osiągania wieku emerytalnego. Liczyłaby się wówczas ilość lat spędzonych w pracy. Seniorzy niecierpliwią się coraz bardziej, gdyż poważniejsze kroki w tym temacie nie zostały podjęte. Nasi czytelnicy komentują ten temat następująco:

Zobacz wideo Uczestnik „The Voice Senior" odnalazł siostrę po 50 latach!
Czekam z niecierpliwoscią na stażówkę. 35 lat pracy fizycznej to dość dla kobiety.
Władzy bardziej chodzi o to, żeby mieć więcej stażu, ale na cmentarzu.
Przecież to normalne niewolnictwo

Emerytura za staż - kto będzie mógł z niej skorzystać?

Polacy przejdą na wcześniejszą emeryturę, jeśli będą posiadali odpowiedni staż pracy. U kobiet wynosi on 35 lat, a u mężczyzn 40. Drugie kryterium dotyczy kapitału - należy zgromadzić jego odpowiednią wysokość, która pozwoli na wypłatę co najmniej minimalnego świadczenia

Emerytura za staż - działanie '"Solidarności"

Związek "Solidarność" zbiera podpisy pod tym projektem. Aby wzięto go pod uwagę, należy zgromadzić minimum 100 tysięcy podpisów obywateli RP. Czy ten cel zostanie osiągnięty? Czasu zostało niewiele. Podpisy są zbierane do 6 października 2021 r., godz. 00:00. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem https://emeryturazastaz.pl/. Działania "Solidarności" spotkały się z następującym apelem ze strony jednego z czytelników Gazety Wyborczej:

Zwracam się do Pana, Panie Przewodniczący, czyli do członka rady i przedstawiciela związku zawodowego, który upomina się o przywrócenie prawa do emerytury powiązanej ze stażem pracy, aby Pan, broniąc nas i naszego prawa do "stażówki", wykorzystując siłę jaką reprezentuje "Solidarność", wyegzekwował na przedstawicielach rządu zapis w budżecie na 2022 rok środków umożliwiających sfinansowanie przez ZUS emerytur stażowych - pisał w swoim liście Tadeusz Redka.
Więcej o: