Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna. W niektórych sytuacjach może przynieść więcej szkód niż korzyści

Emerytura po mężu, choć wydawać by się mogło, zwykle jest wyższa, pobieranie tego świadczenia może być nieopłacalne. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie dostaniemy jej pełnej kwoty. Polacy są oburzeni warunkami, które stawia przed nimi renta rodzinna.

Renta rodzinna, zwana także emeryturą po mężu, przysługuje członkom rodziny zmarłej osoby, która pobierała emeryturę z tytułu niezdolności do pracy lub była ubezpieczona. Okazuje się jednak, że w niektórych sytuacjach owe wsparcie może przynieść więcej szkód niż korzyści. Czy warto ryzykować?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura po mężu – komu przysługuje świadczenie?

Renta rodzinna to wsparcie finansowe dla rodziny osoby zmarłej, która pobierała emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub spełniała warunki dla otrzymania jednego z tych świadczeń. Może się o nią ubiegać małżonek osoby zmarłej, jego dzieci oraz rodzice. Aby jednak nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, niezbędne okaże się spełnienie kilku istotnych warunków. W przypadku wdowy:

  • w chwili śmierci małżonka miała przynajmniej 50 lat,
  • w chwili śmierci małżonka nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy pięć lat po śmierci małżonka,
  • wychowuje dziecko do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
  • wychowuje dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

Wszystkie konkretne informacje i regulacje znajdziemy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia natomiast zależy od ilości osób, na które zostanie ono podzielone:

  • gdy przysługuje jednej osobie, wysokość jest równa 85 procent świadczenia,
  • gdy przysługuje dwóm osobom, wysokość jest równa 90 procent świadczenia,
  • gdy przysługuje trzem osobom lub więcej, wysokość jest równa 95 procent świadczenia.

Emerytura po mężu. Ten warunek może cię zaniepokoić

Okazuje się, że gdy pobieramy rentę rodzinną, jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z własnej emerytury czy renty. Zanim więc zdecydujemy się na złożenie wniosku do ZUS-u, powinniśmy dobrze przekalkulować, która opcja okaże się dla nas bardziej opłacalna. Wdowa, która chciałaby pobierać zwykle wyższą emeryturę męża, musi wziąć pod uwagę, że nie zostanie jej ona wypłacona w stu procentach. Polacy są oburzeni warunkami, które postawiono w otrzymywaniu tego typu wsparcia.

A co z moimi składkami? Pracowałam ponad 30 lat, gdy mąż umarł, miałam skończone 50 lat i od tego czasu pobieram rentę po mężu. A moje składki, które odprowadzałam, ZUS ma na marmury!!
Więcej o: