Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Wielu Polaków o tym nie wie

Na umowie zlecenie pracuje mnóstwo Polaków. Ta forma zatrudnienia przynosi bowiem wiele korzyści dla pracodawców, dlatego też firmy często na nią stawiają. Niektórzy jednak martwią się nad tym, czy praca podjęta na takich zasadach pomoże im przy ustalaniu wysokości świadczenia emerytalnego. Nasuwa się wówczas następujące pytanie: czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Za co pracodawcy cenią sobie umowę zlecenie? Poprzez zatrudnianie pracowników na jej podstawie, nie ma obowiązku przeprowadzenia szkoleń BHP oraz udzielenia wolnego. W jakiej sytuacji stawia to pracownika? Osoby pracujące na zleceniu tracą wiele przywilejów. Poniżej je przytaczamy.

Zobacz wideo Pełne oskładkowanie umów zleceń już od stycznia 2022 roku?

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Staż pracy

Zlecenie to inaczej umowa cywilnoprawna, która nie podlega regulacjom Kodeksu Pracy. Nie zalicza się również do stażu pracy, którego odpowiednia wysokość oznacza pakiet przywilejów takich jak:

  • prawo do urlopu wychowawczego,
  • prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Jak komentują sprawę nasi czytelnicy?

Szkoda tylko ludzi, którzy tracą młodość, a często i całe życie, pracując na złodziei za głodowe stawki, bez szans na emeryturę w przyszłości.
Dlatego wyjeżdżamy za granicę, gdzie w większości krajów wystarczy przepracować 5 lat i uzyskać podstawową emeryturę, oczywiście po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Odpowiedź może Cię zaskoczyć

Warto mieć na uwadze, że ten rodzaj umowy podlega oskładkowaniu. Pracodawca uiszcza następujące opłaty:

  • 0,40-3,60 proc. ubezpieczenia wypadkowego,
  • 19,52 proc. ubezpieczenia emerytalnego,
  • 8 proc. ubezpieczenia rentowego,
  • 9 proc. ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenie emerytalne oblicza się z wysokości składek obowiązkowych i nieobowiązkowych, jakie to udało nam się zgromadzić w ciągu całego życia. Dlatego też umowa zlecenie ma wpływa na emeryturę. Wielu Polaków jest w błędzie myśląc inaczej. 

Więcej o: