Emerytury 2022 bez podatku - tabela. Rewolucja w emeryturach nie wszystkim przyniesie zysk

Emerytury 2022 bez podatku - tabela. Planowane zmiany w systemie emerytalnym mają wejść w życie już w przyszłym roku. Polski Ład zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku, co wiąże się ze zwolnieniem z opłacania podatku dochodowego części seniorów. Dzięki temu niektórzy emeryci i renciści mogą liczyć na więcej pieniędzy. Okazuje się jednak, że na zmianach stracą najbogatsi seniorzy.

Jedna ze zmian planowanych w Polskim Ładzie jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych. Ta zmiana wpłynie na wysokość rent i emerytur, ponieważ część świadczeniobiorców zostanie zwolniona z odprowadzania podatku dochodowego. 

Emerytura bez podatku. Ile pieniędzy zostanie w kieszeniach emerytów i rencistów? 

Dzięki planowanym zmianom część emerytów i rencistów otrzyma wyższe świadczenia. W kieszeniach seniorów, których miesięczny dochód wynosi 2500 zł brutto, zostanie 2250 zł rocznie. Ci, którzy otrzymują wyższe niż 2500 zł świadczenie, też zyskają na zmianach - zapłacą bowiem tylko podatek od kwoty przekraczającej 30 tys. zł. Przykładowo, przy emeryturze w wysokości 3500 zł brutto, w portfelu emeryta lub rencisty co roku zostanie 1320 złotych więcej. 

Warto jednak zaznaczyć, że rząd planuje jeszcze jedną zmianę niekorzystną dla seniorów. Emeryci i renciści od przyszłego roku nie będą mogli odliczyć od podatku składki zdrowotnej. To oznacza, że roczny zysk seniorów nie będzie aż tak wysoki.

Emerytury 2022 bez podatku - tabela. Ile wyniesie emerytura bez podatku? 

Ile zyskają emeryci po zmianach? Bez uwzględnienia braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej, seniorzy zyskają rocznie od 100 do 2200 zł. Tabela emerytur bez podatku wygląda następująco:

Emerytura bez podatku - tabelaEmerytura bez podatku - tabela redakcja

Emerytura bez podatku 2022. Na zmianach stracą najbogatsi seniorzy

Zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie zapowiadają brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Trzeba więc liczyć się z tym, że seniorzy, którzy nie będą musieli odprowadzać podatku dochodowego, w ogólnym rozrachunku nie zyskają aż tyle pieniędzy, ile przedstawiono w powyższej tabeli. Na braku możliwości odprowadzania składki zdrowotnej stracą najbogatsi seniorzy - ci, których dochód przekracza 5000 zł brutto. Dla przykładu emeryt otrzymujący świadczenie w wysokości 5000 zł straci miesięcznie nawet 9 zł. 

Więcej o: