Świadczenie przedemerytalne 2021. Kto może się o niego ubiegać? Uważaj na termin

Świadczenie przedemerytalne 2021. Aby móc się o niego ubiegać, należy spełnić szereg bardzo konkretnych warunków, które dzielą się na kwestie wspólne i indywidualne. Kiedy złożyć wniosek?

Świadczenie przedemerytalne, znane także jako zasiłek przedemerytalny, to forma wsparcia dla wszystkich, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, ale ze względów niezależnych od nich samych, nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, niezbędne okaże się spełnienie kilku bardzo istotnych warunków. Kiedy możemy skorzystać z takiej formy pomocy?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Świadczenie przedemerytalne 2021. Kto może się o nie ubiegać?

Świadczenie przedemerytalne regulowane jest przez mnóstwo bardzo konkretnych warunków. Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, obowiązuje osoby zbliżające się do wieku emerytalnego, które nie są w stanie podjąć kolejnej pracy ze względu na wiek czy stan zdrowia. W tym roku jego wysokość jest równa 1140,99 złotych brutto, czyli 1035,68 złotych netto. Warunki, które regulują świadczenie przedemerytalne, możemy podzielić na dwie kategorie: warunki wspólne oraz warunki indywidualne.

Świadczenie przedemerytalne 2021. Warunki ogólne

Świadczenie przedemerytalne dedykowane jest osobom, które:

  • posiadają aktualny status osoby bezrobotnej – niezbędne będzie potwierdzenie statusu poprzez dokument z urzędu pracy
  • pobierały zasiłek dla osób bezrobotnych przez co najmniej 180 dni
  • współpracują z urzędem pracy, czyli nie możemy odmówić zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny

Zasiłek przedemerytalny 2021. Warunki indywidualne

Gdy już ustalimy, że spełniamy warunki wspólne, musimy zastanowić się jeszcze nad warunkami indywidualnymi. Okazuje się bowiem, że bez nich nie uda nam się przebrnąć przez pozytywne rozpatrzenie wnioski o świadczenie przedemerytalne. Owe warunki składają się na przyczynę rozwiązania stosunku pracy oraz na utracenie prawa do renty z tytuły niezdolności do pracy, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, którą się opiekowały.

Jeśli zwolnienie z pracy nastąpiło z powodów dotyczących danego zakładu pracy, świadczenie należy nam się, gdy:

  • zatrudnienie trwało przynajmniej pół roku
  • osiągnęliśmy minimalny wiek – 55 lat w przypadku kobiet z 30-letnim stażem pracy lub 60 lat w przypadku mężczyzn z 35. letnim stażem pracy.

W przypadku kiedy powodem wniosku o zasiłek przedemerytalny jest niezdolność do pracy, wówczas:

  • należy dokonać rejestracji w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty,
  • renta powinna być pobierana przez przynajmniej 5 lat,
  • osiągnęliśmy wiek: 55 lat w przypadku kobiet ze stażem pracy 20 lat oraz 60 lat w przypadku mężczyzn ze stażem pracy 25 lat.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków możemy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u w terminie do 30 dni, od kiedy urząd pracy wydał dokument potwierdzający pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres przynajmniej 180. dni.

Więcej o: