Podatek od darowizny 2021 - kiedy trzeba go zapłacić? Możesz go uniknąć

Co się dzieje, kiedy mamy do opłacenia na przykład podatek od darowizny od rodziców? Czy zawsze trzeba go uiszczać? Jak się okazuje, można uniknąć takiego obciążenia finansowego. Wystarczy spełnić kilka warunków.

Samochód, nieruchomość bądź pieniądze otrzymane w formie spadku to rodzaj podarunku, za który w wielu przypadkach trzeba zapłacić. Ten rodzaj podatku został określony w ustawie o podatku od spadku i darowizn. Jak się okazuje, można uniknąć tego typu obciążenia finansowego. Co należy zrobić w tym celu?

Zobacz wideo Megakot wybiera samochód dla swojej dziewczyny

Podatek od darowizny 2021 - ile wynosi?

Zgodnie z art. 88 Kodeksu Cywilnego, darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku". Co może być taką darowizną? Przybiera ona różne formy. Na przykład prawo autorskie, prawo do lokalu spółdzielczego lub umorzenie zobowiązania. Podatek, który należy przy tym zapłacić obecnie oscyluje pomiędzy 3 a 20 procent. Zależy on od wartości otrzymywanej darowizny i przynależności podmiotów do grup podatkowych. Jakie grupy podatkowe wyróżniamy?

Pierwsza - 9637 złotych:

  • małżonkowie,
  • dzieci, wnuki, prawnuki,
  • wstępni,
  • pasierb,
  • zięć lub synowa,
  • rodzeństwo,
  • ojczym, macocha, teściowie.

Druga - 7276 złotych:

  • zstępni rodzeństwa,
  • rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Trzecia (4902 złotych) to po prostu reszta społeczeństwa.

Podatek od darowizny od rodziców - jak jego uniknąć?

Niezależnie od tego, jaka osoba przekazała nam darowiznę, można uniknąć podatku. Kiedy tak się dzieje? Chociażby w sytuacji, gdy wartość podarunku nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. Należy mieć na uwadze, że darowizny od tej samej osoby sumują się. Jeżeli ta suma a przestrzeni 5 lat przekracza kwotę wolną od podatku, czeka nas niestety wizyta w urzędzie skarbowym. Kto jeszcze może liczyć na brak obciążenia finansowego? Osoby z pierwszej grupy nie są objęte podatkiem. Trzeba tylko taki stan rzeczy odpowiednio udokumentować.

Więcej o: