Świadczenie przedemerytalne - komu przysługuje? Warto pilnować terminu

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego? Część z nich może otrzymać świadczenie przedemerytalne. Tylko niektórzy skorzystają z tej formy pomocy, gdyż trzeba spełnić określone warunki. Jakie?

Osoby, które nie są w wieku emerytalnym, a nie mogą podjąć pracy ze względów niezależnych od nich samych, mogą otrzymać świadczenie przedemerytalne. W celu otrzymania dodatkowego wsparcia, należy spełnić kilka warunków. W jakiej sytuacji przysługuje ta forma wsparcia? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Dlaczego majątki rodzin polityków wciąż nie są jawne?

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne? Poznaj warunki

Zacznijmy od warunków wspólnych. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które:

  • posiadają aktualny status osoby bezrobotnej, co należy potwierdzić poprzez dokument z urzędu pracy, 
  • pobierały zasiłek dla osób bezrobotnych przez minimum 180 dni,
  • współpracują z urzędem pracy, czyli nie możemy odmówić zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny.

Przejdźmy teraz do warunków indywidualnych. Jeżeli zwolnienie z pracy wynika z powodów dotyczących danego zakładu pracy, to na wsparcie można liczyć, kiedy:

  • zatrudnienie trwało minimum sześć miesięcy,
  • osiągnęliśmy minimalny wiek, czyli 55 lat w przypadku kobiet z 30-letnim stażem pracy lub 60 lat w przypadku mężczyzn z 35. letnim stażem pracy.

W przypadku niezdolności do pracy:

  • należy dokonać rejestracji w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty,
  • renta powinna być pobierana przez przynajmniej 5 lat,
  • osiągnęliśmy wiek: 55 lat w przypadku kobiet ze stażem pracy 20 lat oraz 60 lat w przypadku mężczyzn ze stażem pracy 25 lat.

Po spełnieniu powyższych wymogów można wysłać wniosek do ZUS-u w terminie do 30 dni od podjęcia przez urząd decyzji potwierdzającej korzystanie z zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.

Świadczenie przedemerytalne - ile wynosi?

Na ile pieniędzy mogą liczyć osoby, które spełniają wyżej wymienione warunki? W tym roku wysokość tej formy wsparcia wynosiła 1140,99 złotych brutto, czyli 1035,68 złotych netto.

Więcej o: